Švari aplinka yra būtina žmonių sveikatai ir gerovei. Tačiau aplinkos ir žmonių sveikatos sąveika yra labai sudėtinga ir ją sunku įvertinti. Tam būtina siekti sveikos aplinkos. Žinomiausias kenksmingas poveikis sveikatai susijęs su aplinkos oro užterštumu, prasta vandens kokybe ir sanitarijos stoka. Daug mažiau žinoma apie pavojingų cheminių medžiagų poveikį sveikatai, triukšmą – vieną didžiausių aplinkos ir sveikatos teršėjų. Taip pat apie klimato kaitą, ozono sluoksnio irimą, biologinės įvairovės nykimą ir dirvožemio blogėjimą, kurie taip pat daro įtaką žmonių sveikatai. Tad ką daryti, kad išsaugotume sveikatą ir susikurtume sveikatinančią aplinką, sužinosite čia.