Metų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys