Birželio 15-18 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, visuomenės sveikatos priežiūros specialistės pravedė pirmos pagalbos mokymus Balsių ir Virvytės vasaros stovyklose, kurie skirti traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijai. Tikslas- didinti mokinių sąmoningumą, supratimą apie savalaikio pirmosios pagalbos suteikimo nukentėjusiam būtinumą, formuojant praktinius pirmosios pagalbos teikimo bei saugaus elgesio įgūdžius.

Stovyklaujantys mokiniai buvo supažindinti su pirmos pagalbos teikimo būdais patyrus įvairias traumas, užspringus, nualpus, patyrus saulės smūgį ar įvykus kitam nelaimingam atsitikimui.