Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008-01-28 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) patvirtintas mokymo programas organizuoja šiuos privalomojo mokymo kursus:

 • privalomuosius pirmosios pagalbos mokymus
 • privalomąjį mokymą apie alkoholio, narkotikų ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių žalą sveikatai

Asmenys į privalomuosius sveikatos mokymus registruojami tel. (8 443) 41 499.

MOKYMŲ VIETA

Privalomieji sveikatos mokymai vyksta Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro patalpose, adresu: Naftininkų g. 9, Mažeikiai arba įstaigos ar organizacijos, kuri pateikė privalomųjų sveikatos mokymų kursų paraišką, patalpose. Asmenys, dalyvaujantys privalomuosiuose sveikatos mokymuose, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir kvito šaknelę, patvirtinančią apmokėjimą.

APMOKĖJIMO TVARKA

Pinigus pervesti į Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sąskaitą: Luminor Bank, AB, banko kodas 40100, a.s.  LT434010051002131876, mokėjimo paskirtis – Atsiskaitymas už mokamas paslaugas.

Privalomieji sveikatos mokymai yra mokama visuomenės sveikatos priežiūros paslauga. Paslaugų įkainiai patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 „Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) XVII skyriuje nustatytomis privalomojo visuomenės sveikatos mokymo paslaugų kainomis.

PASLAUGŲ KAINOS

Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas (1 asmeniui)  Kaina eurais
Mokymo programa, kurios kodas PT 8
Mokymo programa, kurios kodas PP 10
Privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programa, kurios kodas A1 (1 asmeniui) 20
Alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programa, kurios kodas A2 (1 asmeniui) 40
Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo išdavimas savarankiškai pasirengusiems asmenims ir išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą 5
Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo dublikato išdavimas 3

 • Pirmosios pagalbos įgūdžių mokymas

  PP – Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa, skirta asmenims, pradedantiems profesinę ar kitą veiklą.

  PT – privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa.

 • Mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą sveikatai

  Asmenų mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai yra privalomojo sveikatos mokymo rūšis, kurio tikslas suteikti klausytojams žinių apie alkoholio ir narkotikų vartojimo neigiamą poveikį sveikatai, gebėjimui vairuoti, eismo saugumui.

  A1 – Privalomojo mokymo apie alkoholionarkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programa. Asmenys, iš kurių atimta teisė vairuoti transporto priemonę, privalo išklausyti šiuos mokymus.
  A2 – Alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programa. Alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programa (kursai) apima pilnamečiams įpareigotiems asmenims skirtą 16 val. trukmės privalomąjį mokymą apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai.

ĮSTAIGOMS IR ORGANIZACIJOMS

Įstaigoms ir organizacijoms mokymai vykdomi pagal pateiktas paraiškas (Atsisiųsti). Užpildytą formą siųsti el. paštu info@mazeikiuvsb.lt

Didesnei nei 5 žmonių grupei, pageidautina, kad būtų pateiktas ir išankstinis dalyvių sąrašas (Atsisiųsti).

Licencija, suteikianti teisę juridiniam asmeniui verstis privalomu sveikatos mokymu (Atsiųsti)(Atsisiųsti)