MAŽEIKIŲ rajono savivaldybės įmonės kviečiamos dalyvauti psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams veikloje

Veiklos privalumai darbdaviui:
• Gausite nemokamus, profesionalius 40 val. psichologo ir profesinės sveikatos specialisto mokymus;
• Pagerinsite psichosocialinę darbo aplinką;
• Sustiprinsite darbuotojų psichikos sveikatą;
• Padidinsite darbuotojų kompetencijas efektyviai organizuoti ir atlikti darbus.

Psichologo ir profesinės sveikatos priežiūros specialisto komanda
Įvertins:
– darbuotojų psichoemocinę būklę,
– psichikos sveikatos raštingumo lygį;
Suteiks žinių apie psichikos sveikatą darbo vietoje;
Sudarys tolimesnių veiksmų planą;
Atliks atvejų analizes;
Ieškos galimų sprendimo būdų;
Pateiks tolimesnes rekomendacijas.

Įmonėms reikia:
• Turėti atliktą psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimą darbo vietose;
• Bendradarbiauti su Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru;
• Registruotis tel. 8 (443) 41499, el. p. mazeikiuvsb@gmail.com arba atvykti į Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą, adresu Naftininkų g. 9, Mažeikiai.

Dalyvavimas psichikos sveikatos kompetencijų didinimo veikloje finansuojamas iš Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos visuomenės psichikos sveikatos gerinimui, lėšomis.

Veiklą organizuoja Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/133c05217d5a11e98a8298567570d639?jfwid=-1dg81x53d4

Baigus 40 val. mokymus išduodami pažymėjimai.