Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, siekdamas stiprinti visuomenės psichologinę gerovę, psichikos sveikatą ir gyventojų streso valdymo įgūdžius, Mažeikių rajone organizuoja individualias konsultacijas bei grupinius užsiėmimus!

BENDRA INFORMACIJA:

 • Paslaugas teikia kvalifikuoti psichologai.
 • Paslaugos yra nemokamos.
 • Asmens pageidavimu paslaugos gali būti teikiamos anonimiškai.
 • Paslaugos teikiamos ir vaikams, ir suaugusiesiems (vaikams iki 16 metų būtinas rašytinis vieno iš jo tėvų ar globėjo sutikimas).
 • Naudojami tik veiksmingi, mokslo ir praktikos įrodymais pagrįsti metodai.
 • Paslaugų teikimas grindžiamas abipuse pagarba, tarpusavio supratimu ir susitarimu.
 • Paslaugos organizuojamos Jums patogiu būdu ir laiku.
 • Karantino laikotarpiu paslaugos teikiamos nuotoliniu būdu.

INDIVIDUALIOS PSICHOLOGO KONSULTACIJOS:

 • Individualios konsultacijos trukmė – 1 akademinė valanda.
 • Vienam asmeniui teikiamos ne daugiau kaip 5 individualios konsultacijos.
 • Teikdamas individualias konsultacijas, psichologas įvertina sudėtingos gyvenimiškos situacijos sukeltus psichikos sveikatos rizikos veiksnius, numato preliminarų konsultacijų teikimo laikotarpį, numato konsultacijų teikimo tikslus ir numatomus rezultatus, suteikia emocinę paramą, sudaro galimybes išreikšti ir (ar) mažinti su asmens sudėtinga gyvenimiška situacija susijusius psichikos sveikatos rizikos veiksnius.

UŽSIĖMIMAI GRUPĖMS:

 • Grupinių užsiėmimų metu vienoje grupėje gali būti iki 10 asmenų.
 • Vienai grupei skiriamos ne mažiau kaip 8 akademinės konsultacinės valandos (Jos gali būti suskirstytos į kelis užsiėmimus).
 • Psichologinių užsiėmimų asmenų grupėms metu siekiama padėti asmeniui rasti psichikos sveikatos rizikos veiksnius sukeliančių problemų sprendimo būdus, išmokyti konkrečių technikų ir (ar) metodų šioms problemoms spręsti, padėti apsibrėžti tikslus ir veiksmų seką siekiant tikslų, skatinti savęs pažinimą ir asmenybės augimą.
 • Grupiniai užsiėmimai gali vykti ir Jūsų įmonėje, įstaigoje ar bendruomenėje!
 • Grupėms organizuojamos ir teikiamos paslaugos:
 • streso valdymo praktiniai užsiėmimai;
 • emocijų atpažinimo ir išraiškos, konfliktų valdymo praktiniai užsiėmimai;
 • savitarpio pagalbos grupės;
 • psichologinės konsultacijos asmenų grupėms;
 • kiti psichologinę gerovę ir (ar) psichikos sveikatą stiprinantys praktiniai užsiėmimai.

Individualios psichologų konsultacijos bei grupiniai užsiėmimai Mažeikių rajone organizuojamos pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-1733 patvirtintą „Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašą“.

Norint užsiregistruoti individualioms psichologo konsultacijoms arba surinkus grupę ir norint užsiregistruoti grupiniams užsiėmimams, kreiptis tel. (8650)77090 arba (8443)41499.

Dėl detalesnės informacijos apie psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugas galite kreiptis į Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo specialistę, atsakingą už visuomenės sveikatos stiprinimą, Ievą Šimkutę, el. paštu: ieva.simkute@mazeikiuvsb.lt .