MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS PROGRAMA

Programa nustato Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos tikslus, uždavinius, jų įgyvendinimo priemones, vykdytojus, finansavimo šaltinius, vertinimo kriterijus, laukiamus rezultatus.

Programos tikslas – sukurti nuolatinę Mažeikių rajono savivaldybės gyventojų visuomenės sveikatos stebėsenos sistemą, siekiant vertinti rajono visuomenės sveikatos būklę, aktualius ją veikiančius veiksnius.

Pagrindiniai Programos uždaviniai:

 • rinkti duomenis ir rodiklius, apibūdinančius savivaldybės gyventojų sveikatos būklę, ją veikiančius veiksnius bei pokyčių tendencijas;
 • rinkti ir analizuoti informaciją apie Mažeikių rajono savivaldybėje vykdomas valstybines ir savivaldybės visuomenės sveikatinimo programas;
 • formuoti bendrą savivaldybės visuomenės sveikatos duomenų sistemą;
 • užtikrinti tinkamą apibendrintų visuomenės sveikatos stebėsenos rezultatų teikimą Mažeikių rajono savivaldybės administracijai bei kitoms valstybinėms, savivaldybių suinteresuotoms institucijoms bei visuomenei.

Daugiau informacijos:

 • Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012 – 2014 metų programa (atsisiųsti)
 • Mažeikų rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2015/2016 mokslo metais (atsisiųsti)

Programos ataskaitos:

 • Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012 – 2014 metų programos 2013 m. ataskaita Nr. 1 (atsisiųsti)
 • Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012 – 2014 metų programos 2012 m. ataskaitos duomenys ir rodikliai (atsisiųsti)
 • Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012 – 2014 metų programos 2012 m. ataskaitos apibendrinimas (atsisiųsti)

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS ATASKAITOS

-2021-

-2020-

-2019-

-2018-

-2017-

– 2016 –

– 2015 –

 • Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 metų ataskaita (atsisiųsti)
 • 2015 metų III ketvirčio Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių sergamumo ataskaita (atsisiųsti)
 • 2015 metų II ketvirčio Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių sergamumo ataskaita (atsisiųsti)
 • 2015 metų II ketvirčio Mažeikių rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų sergamumo ataskaita (atsisiųsti)
 • Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų VII-XII klasių mokinių tyrimo „Mokinių požiūris į fizinį aktyvumą“ analizė (atsisiųsti)
 • 2015 metų I ketvirčio Mažeikių rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų sergamumo ataskaita (atsisiųsti)

– 2014 –

 • 2014 metų III-IV ketvirčio Mažeikių rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų sergamumo ataskaita (atsisiųsti)
 • 2014 metų III-IV ketvirčio Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių sergamumo ataskaita (atsisiųsti)
 • Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2014/2015 m. (atsisiųsti)
 • Mažeikių rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2014/2015 m. (atsisiųsti)
 • 2014 metų I pusmečio Mažeikių rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų sergamumo ataskaita (atsisiųsti)
 • 2014 m. II ketvirčio Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių sergamumo ataskaita (atsisiųsti) 
 • 2014 m. II ketvirčio Mažeikių rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų sergamumo ataskaita (atsisiųsti)
 • 2014 m. I ketvirčio Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių sergamumo ataskaita (atsisiųsti)
 • 2013– 2014 m. Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė (atsisiųsti)
 • 2014 m. I ketvirčio Mažeikių rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų sergamumo ataskaita (atsisiųsti)
 • Mažeikių Lopšelio-darželio „Bitutė“ tyrimo „Ikimokyklinio amžiaus vaikų burnos higiena“ ataskaita Nr. 4 (atsisiųsti)
 • 2014 m. Mažeikių rajono savivaldybės tyrimo „Ikimokyklinio amžiaus vaikų burnos higiena“ ataskaita (atsisiųsti)
 • Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių sergamumo ydinga laikysena ir skolioze, profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenimis 2013-2014 m.m., ataskaita (atsisiųsti)