Pagrindinis Biuro veiklos tikslas – rūpintis Mažeikių rajono savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindinė biuro veikla:

1. pagal kompetenciją užkrečiamųjų ligų profilaktika savivaldybėje;
2. lėtinių neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika bei kontrolė savivaldybėje;
3. visuomenės sveikatos programų savivaldybėje įgyvendinimas;
4. vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas;
5. bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.