Viešieji pirkimai – tai perkančiųjų organizacijų (valstybės ar savivaldybių įstaigų bei įmonių) atliekami prekių, paslaugų ar darbų pirkimai.

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdydamas viešuosius pirkimus siekia užtikrinti, jog visos įmonės ar fiziniai asmenys turėtų lygias galimybes parduoti savo prekes ir paslaugas, jog būtų racionaliai panaudotos biudžeto lėšos, skirtos reikiamų prekių ar / ir paslaugų įsigijimui, užtikrinant jų kokybę bei siekiant sudaryti pirkimo sutartis su patikimais prekių ir paslaugų tiekėjais.

Viešųjų pirkimų planai:


Vykdomi viešieji pirkimai:


Viešųjų pirkimų ataskaitos


Techninių specifikacijų projektai