Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras bendradarbiaudamas su Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigomis vykdo mokinių visuomenės sveikatos priežiūrą. Suteikia paslaugas visiems ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose besimokantiems mokiniams pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, mokyklos vaiko gerovės komisija.

Tikslo siekia visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokykloje, įgyvendindami uždavinius:

 • vykdyti mokinių sveikatos būklės stebėseną;
 • ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius;
 • vykdyti visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją mokykloje;
 • organizuoti mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, mokinio savirūpai reikalingą pagalbą mokykloje.

Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje poveikio sritys:

 • sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija;
 • fizinio aktyvumo skatinimas;
 • sveikos aplinkos kūrimas;
 • traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija ;
 • rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija;
 • psichikos sveikatos stiprinimas;
 • užkrečiamųjų ligų prevencija;
 • ėduonies profilaktika ir burnos higiena.

Susijusios naujienos

Ypatingas dėmesys psichikos sveikatai

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) ypatingą dėmesį rugsėjo-lapkričio mėnesiais skyrė psichikos sveikatai. Palaikė įvairias iniciatyvas, kurių metu, žmonės buvo raginami atkreipti didesnį dėmesį į šalia esantį, paklausti, kaip jis laikosi, kokiais džiaugsmais ir rūpesčiais gyvena. Savižudybės ir savižala išlieka vienu didžiausių visuomenės sveikatos iššūkių Lietuvoje, Europoje ir visame pasaulyje. Statistika byloja, […]

Daugiau