LYTIŠKUMO UGDYMAS, AIDS IR LYTIŠKAI PLINTANČIŲ LIGŲ PREVENCIJA UGDYMO ĮSTAIGOSE
Pravesta 115 renginių, dalyvavo 2242 dalyviai.
Spalio mėnesį akušerė Dalia Sungailienė iš Šiaulių dalyvaudama lytiškumo programoje pravedė paskaitas 6 mokyklose 5 klasių mergaitėms apie brendimą ,,Tarp mūsų mergaičių“.
Tikslas-supažindinti su anatominiais, fiziologiniais brendimo pokyčiais. Balandžio mėnesį lektorius Julius Mažonas pravedė paskaitas ,,Lytiškumo ugdymas“ septyniose mokyklose
vyresniųjų klasių moksleiviams. 2016-12-01 kartu su Mažeikių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisija organizuotas rajoninis renginys, protų mūšis ,,Išmok pasakyti NE“. Šią
dieną siekiama atkreipti dėmesį į ŽIV/AIDS/LPL bei narkomanijos problemas. Renginyje dalyvavo 110 dalyvių iš 12 mokymo įstaigų, 12 visuomenės sveikatos priežiūros specialisčių,
6 mokytojai, 5 socialiniai pedagogai. Parašytas 1straipsnis,išleista 10 stendų, išplatinta 243 lankstinukai.
LYTIŠKUMO UGDYMAS, AIDS IR LYTIŠKAI PLINTANČIŲ LIGŲ PREVENCIJA SUAUGUSIEMS ASMENIMS
Mokymais siekta vykdyti ankstyvų lytinių santykių ir su jais susijusių problemų bei lytiškai plintančių ligų prevenciją. Iš viso pravesti 3 renginiai, kuriuose dalyvavo 51
dalyvis. Parengti 8 informaciniai pranešimai lytiškumo ugdymo, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencijos temomis: 3 straipsniai – „Dažniausiai užduodami klausimai apie
AIDS“, „Nesaugios meilės pasekmės“, „AIDS“, 2 radijo pranešimai, 1 lankstinukai – „AIDS ir LPL. Svarbiausi faktai“ ir 2 elektroninės žinutės