Mažeikių ugdymo įstaigų darbuotojai įgijo vertingų sveikatos žinių

Dalyviai lankė pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių kursus.

Siekiant Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų darbuotojus išmokinti ar atnaujinti jų higienos bei pirmosios pagalbos įgūdžius šias metais birželio-gruodžio mėnesiais buvo vykdoma programa „Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas ir (ar) privalomasis higienos įgūdžių mokymas“.

Mokymuose dalyvavo 21 įstaiga – darželiai, mokyklos, globos namai – iš jų 251 darbuotojai, kurie įgijo pirmosios pagalbos teikimo gebėjimus bei 476 – higienos įgūdžius.

Vykdant šią programą siekta ne tik suteikti žinių ir išmokyti higienos bei pirmosios pagalbos teikimo įgūdžių, bet ir vykdyti ligų ir traumų pirminę prevenciją, saugoti ir stiprinti rajono gyventojų sveikatą.

Turėdami šiuos įgūdžius darbuotojai galės labiau užtikrinti įstaigų ugdytinių sveikatą, sukurti jai palankesnę aplinką ir išvengti gyvybei pavojingų atvejų. Kursuose dalyvavo visi Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų darbuotojai, kuriems šiais metais buvo būtina atnaujinti ar įgyti šias žinias bei įgūdžius. Programos tęsimas būtų naudingas, nes įgyjamos žinios sensta ir jas reikia nuolatos atnaujinti ir papildyti.
Ugdymo įstaigų darbuotojų mokymą finansavo Mažeikių rajono savivaldybės administracija, vykdė Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

IMG_20150512_105818

Statistiniai duomenys apie 2014 m. Mažeikių rajono savivaldybės gyventojų sudėtį, gimstamumą, mirtingumą ir sergamumą

2014 metų pradžioje Mažeikių rajono savivaldybėje gyveno 56 119  gyventojų – 654 gyventojais mažiau nei 2013 metais pradžioje. Moterų buvo  3 643 daugiau negu vyrų. Tai rodo Statistikos departamento duomenys.

30,78 proc. visų savivaldybės gyventojų gyveno kaimo gyvenamosiose vietovėse. Vyrų  vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė buvo 67,9 metai, moterų – 79,97 metai. Kaip ir ankstesniais metais, vyrų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė išliko trumpesnė už moterų – skirtumas tarp vyrų ir moterų buvo 12 metų.

Per 2014 metus buvo įregistruotos 477 susituokusios poros – 73 daugiau negu 2013 metais. Tuo tarpu ištuokų šiek tiek sumažėjo. 2014 metais jų įregistruota 202 – 32 mažiau negu 2013 metais. Nors santuokų šiek tiek padaugėjo, o ištuokų sumažėjo – gimusių vaikų skaičius nedidėjo. 2014 metais gimė 572 kūdikiai – 28 mažiau nei 2013 metai. Dažniausiai gimdė 25-29 metų moterys. Paauglių (15-17 m.) gimdymų neužregistruota.

Per pastaruosius trejus metus (2011-2014 m.) socialinės rizikos šeimų skaičius mažėjo ir 2014 metais siekė 145 šeimos.

Socialinės pašalpos gavėjų skaičius taip pat kasmet mažėjo ir 2014 metais sudarė 4 087 asmenys – 1 717 mažiau nei 2013 metais.

Mokyklinio amžiaus vaikų, nesimokančių mokyklose, skaičius per paskutinius metus didėjo ir 2014-2015 mokslo metais siekė 322 vaikai. Priežasčių, kodėl mokyklinio amžiaus vaikai nelanko mokyklos, yra įvairių, tačiau vienos svarbiausių: vaikai kartu su tėvais yra išvykę, vaikų neranda mokyklų darbuotojai, mokyklos nelanko dėl socialinių, psichologinių ir kitų priežasčių.

Mirties priežasčių struktūra Mažeikių rajono savivaldybėje jau daugelį metų išlieka nepakitusi. Trys pagrindinės mirties priežastys: kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir išorinės mirties priežastys.

Per 2014 metus savivaldybėje dėl išorinių mirties priežasčių mirė 52 asmenis. Didžiausią dalį – 31 atvejį – sudarė nelaimingi atsitikimai, antroje vietoje buvo tyčiniai susižalojimai – 16 atvejų, trečioje – transporto įvykiai – 9 atvejai, dėl atsitiktinių paskendimų mirė 7 žmonės, dėl nukritimo, šalčio poveikio – po 3, dėl nužudymų – 2 žmonės, dėl atsitiktinio apsinuodijimo – 2 asmenis.

Buvo užregistruoti 27 asmenys sergantys tuberkulioze, o tai 1 asmeniu daugiau nei 2013 m. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis, 2014 m. Lietuvoje užregistruotas 141 naujas užsikrėtimo ŽIV infekcija atvejis, 3 iš jų – Mažeikių rajono savivaldybėje, AIDS -37 nauji atvejai, iš jų 1 atvejis savivaldybėje. Savivaldybėje 2014 m. užregistruoti 5 sifilio atvejai (2013 m. – 8 atvejai), gonorėjos – 7 atvejai (2013 m. – 10).

Greitoji medicinos pagalbą (GMP) per 2014 m. buvo suteikta 11862 žmonėms, iš jų 13,5 proc. – dėl nelaimingų atsitikimų, 79,4 proc. – dėl ūmių susirgimų ir būklių. Vaikų (0-17 m.), kuriems buvo suteikta greitoji medicinos pagalba, skaičius sudarė 1028 vaikai – didžiąją paslaugų dalį (61,5 proc.) sudarė paslaugos ūmių susirgimų ir būklių atvejais.

Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos vykdė iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų finansuojamas Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos, Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio ir Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programas.

2014 m. Mažeikių rajono savivaldybėje buvo paskiepyta vidutiniškai 88,3 proc. vaikų, atlikti 529 MANTU mėginiai, iš kurių 9,4 proc. buvo teigiami.

2014 metais, kaip ir pastaraisiais, teršalų koncentracijos aplinkos ore neviršijo ribinių verčių, tačiau į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis, tenkantis 1 km2  sudarė 16 475 kg. Šis rodiklis, analizuojant paskutinius 5 metus – mažėjo, tačiau daugelį metų, rodo prasčiausią situaciją ir yra priskiriamas  prie savivaldybių su prasčiausiais rodikliais grupei –  savivaldybė užima 4 vietą pagal daugiausiai išmetamų teršalų į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių kiekį, tenkantį 1 km2.

Rengėjas, visuomenės sveikatos specialistė Oksana Budienė

Europos sveikos mitybos diena

Lapkričio 6 d. Visuomenės sveikatos biuro salėje vyko gyventojų susitikimas su sveikos mitybos specialiste Jolanta Škutovaite. Šiuo renginiu pažymėta Europos sveikos mitybos diena.

Diskusijoje kalbėta apie sveikos mitybos pagrindus. Pradėdama pasakojimą apie mitybą specialistė J. Škutovaitė pažymėjo, kad žmogaus savijautai didelę reikšmę turi ne tik poilsis, sportas, streso nebuvimas, bet ir sveika mityba.

„Maistas nėra vien tik kažkoks produktas, padėtas ant stalo, jis turi labai daug dalių, iš kurių jis yra sudarytas ir perduodamas jums“. Specialistė supažindino klausytojus, iš kokių medžiagų maistas susidaro, kaip jį mūsų organizmas gauna ir pasisavina, kokios gali būti pasekmės, jei maitinamės netaisyklingai.

Norintiems dalyviams bevuo nemokamai atliekama kūno sudėties analizė.

Pučiu muilo burbulus, o ne tabako dūmus

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2012 m. nuo su rūkymu susijusių piktybinių navikų mirė 1 594 žmonės. Tai prilygsta 8 įprasto dydžio keleivinių lėktuvų, kursuojančių Lietuva – Didžioji Britanija, katastrofoms.

Siekiant suvaldyti tokius kenksmingus visuomenei veiksnius kasmet gegužės 31 dieną minima Pasaulinė nerūkymo diena. Ta proga Mažeikių mokyklų mokiniai įsijungė į Mažeikių rajono visuomenės sveikatos biuro organizuotą akciją „Pūsk muilo burbulus, o ne tabako dūmus“.

Siekiant propaguoti sveiką gyvenseną ir mažinti rūkymo plitimą tarp jaunimo, visuomenės sveikatos biuras Mažeikių mokiniams organizavo rūkymo prevencijos veiklas:

  • – skaityta paskaita „Rūkymo žala“,
  • – išdalinti informaciniai lankstinukai „Tu gali mesti rūkyti“,
  • – mokiniams pasiūlyta atlikti testus „Ar esi priklausomas nuo nikotino?“,
  • – mokiniai išreiškė savo poziciją prieš rūkymą, imituodami ženklą „Rūkyti draudžiama“,
  • – keitė cigaretę į muilo burbulus,
  • – piešiniais išreiškė sveikos gyvensenos ypatumus,
  • – nerūkančius vadino „Šauniausiais“

Galiausiai akciją vainikavo visų Mažeikių mokyklų MUILO BURBULŲ FIESTA.

Šiaurietiškasis ėjimas

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras skatina fizinį aktyvumą. Viena iš naujausių veiklos krypčių – vis sparčiau populiarėjantis – šiaurietiškasis ėjimas. Sportuoti vaikščiodami su lazdomis pirmieji pradėjo suomiai, tačiau labiausiai šią šaką ištobulino, išpopuliarino ir į ją įsigilino vokiečiai. Užsiimant šia naujaja fizinio aktyvumo forma dirba beveik visos pagrindinės raumenų grupės. Ėjimas – natūraliausia žmogaus fizinė veikla. Tačiau šiaurietiškajam ėjimui labai svarbi taisyklinga ėjimo technika. Pradedantieji dažnai lazdas tik velka ar stato jas kitaip netaisyklingai. Tokiu atveju ėjimas įgauna žymiai mažesnę prasmę ir poveikį Jūsų kūnui. Akredituoti biuro specialistai moko, instruktuoja, aktyvina, populiarina šiaurietiškąjį ėjimą.

Aktyviai įsijungia įvairios Mažeikių miesto bendruomenės. Kiekvieną savaitę vyksta vaikščiojimai su Mažeikių Trečiojo amžiaus universiteto studentais. Noriai šiaurietiškąjį ėjimą propaguoja Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namų auklėtiniai ir kiti Mažeikių rajono gyventojai.

Diskusija apie mokamas sveikatos priežiūros paslaugas

Siekiant pagerinti dviejų jautrių grupių – senjorų bei studentų žinias apie mokamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą organizuota diskusija su Šiaulių teritorinės ligonių kasos specialistu. Renginys vyko Mažeikių Gabijos gimnazijoje bei Sodų vidurinėje mokykloje.

Diskusijų metu Šiaulių teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyriaus vadovė D. Miniauskienė dalyvius informavo kokios asmens sveikatos priežiūros įstaigų paslaugos yra mokamos ir kaip vyksta apmokėjimas už jas. Norėta atkreipti žmonių dėmesį į asmens sveikatos priežiūros įstaigų galimus pažeidimus ir kaip juos atpažinti. Įgyvendinant šią prevencinę priemonę siekiama išvengti sunkesnių sveikatos sutrikimų, kurie gali atsirasti vengiant gydymo dėl neteisingai apmokestinamų paslaugų.

 

Renginys Pasaulinei AIDS dienai paminėti

Mažeikių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kartu su Mažeikių rajono

savivaldybės narkotikų kontrolės komisija 2015 m. gruodžio 1 dieną organizuoja rajoninį renginį,
skirtą Pasaulinei AIDS dienai paminėti.
Renginys vyks:
1-4 klasių mokiniams 12:00 val. Mažeikių policijos komisariate;
9-11 klasių mokiniams 14:15 val. Senamiesčio pagrindinėje mokykloje.
Kviečiame dalyvauti komandas iš Jūsų mokyklos, kurią sudaro 5 dalyviai.

Mažeikių rajono mokinių 2015 m. III ketvirčio sergamumo apžvalga

Mažeikių rajono mokinių 2015 m. III ketvirčio sergamumo apžvalga

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui atliekant Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių sergamumo analizę, svarbią prižiūrint moksleivių, lankančių bendrojo lavinimo mokyklas, sveikatą, atskleista mokinių sveikatos būklė pagal sezoniškumą.

Apibendrinant atliktą 2015 m. III ketvirčio Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių sergamumo analizę nustatyta, kad:

– per III ketvirtį užregistruota 819 susirgimo atvejų, t. y. 3458 dėl ligos praleistos dienos;

– vidutiniškai sirgo 1 iš 10 vaikų, t.y. vidutiniškai 5 dėl ligos praleistos dienos;

– susirgimo atvejų skaičius, tenkantis 10 mokinių, svyravo nuo 0,4 iki 5,6 atvejų;

– trijose mokyklose sergamumas nebuvo registruotas išvis;

– dažniausiai mokiniai sirgo kvėpavimo sistemos ligomis, antroje vietoje – virškinimo sistemos ligos;

– užregistruoti 49 traumų atvejai, o tai yra 36 mažiau nei per II ketvirtį;

– sergamumas gripu neužregistruotas.

Stresas. Kas tai?

Stresas mūsų gyvenime užklumpa dažnai, ypač darbe. Kartais jis gali motyvuoti, bet dažnai sukelia nepageidaujamų reiškinių. Norint žinoti kaip su juo susidoroti, reikėtų jį pažinti.

Kas yra stresas?
Stresas, arba įtampos būsena, – tai visuma apsauginių fiziologinių reakcijų, kuriomis žmogaus organizmas atsako į nepalankius veiksnius. Stresas nėra liga, tačiau ilgalaikis stresas sumažina darbo našumą ir gali tapti blogos sveikatos priežastimi. Stresas – psichinės ir fiziologinės įtampos būsena, kurios galima išvengti ar ją sumažinti. Pozityvus stresas padeda susikoncentruoti ir pasiekti geriausią rezultatą.

Kaip jis veikia mus? 
Vienodi dirgikliai sukelia nevienodus išgyvenimus. Ta pati situacija vieniems atrodo visiškai patenkinama, kitiems sukelia stresą. Stresas priklauso nuo asmenybės savybių, auklėjimo, aplinkos sąlygų. Tačiau net ir tuos, kuriems būdinga emocinė pusiausvyra, per didelis darbo krūvis, nepalankios darbo aplinkos sąlygos paveikia neigiamai.

Stresas darbe
Stresas darbe yra pripažįstamas kenksmingu darbo aplinkos veiksniu – tokiu pat, kaip triukšmas, vibracija, pavojingos cheminės medžiagos. Tai organizmo būsena, kylanti dėl netikėtų nepalankių aplinkybių, sutrikdančių darbinę veiklą.

Dažniausiai stresą darbe sukelia:
– laiko trūkumas ar per greitas darbo tempas;
– ribota sprendimų laisvė;
– nepakankama viršininkų ar kolegų parama ir pripažinimo stoka;
– neaiškios darbo, pareigybės instrukcijos;
– pusiausvyros tarp darbuotojų teisės ir atsakomybės stoka;
– kompetencijos trūkumas;
– darbo įvertinimo ir užmokesčio stoka;
– baimė prarasti darbą;
– pavojingas darbas;
– darbas, atliekamas izoliuotai nuo kitų darbuotojų;
– konkurencija;
– darbo aplinkos veiksniai (cheminiai, fizikiniai, biologiniai, ergonominiai, fiziniai).

Streso požymiai
Psichologiniai: nerimas, baimė, įtampa, irzlumas, pusiausvyros praradimas, pasitikėjimo savimi trūkumas, užmaršumas, negatyvumas, negebėjimas susitelkti, prislėgta nuotaika.
Fiziologiniai: prakaitavimas, pagreitėjęs kvėpavimas, galvos skausmai, silpnumas, pykinimas, nemiga, priklausomybė nuo tabako, alkoholio ar vaistų, valgymas per daug ar per mažai.
Socialiniai: išsiblaškymas, nedėmesingumas, nelaimingi atsitikimai, perdėta reakcija, pykčio protrūkiai, nerišli kalba, žmonių vengimas, nedalyvavimas socialiniuose įvykiuose, agresyvus vairavimas.
Elgesio: sustingimas, nesugebėjimas planuoti, idėjų neturėjimas, dažnas galvojimas apie praeitį, terminų nesilaikymas.

Dėl streso darbe:
– pažeidžiamas darbo laiko grafikas;
– mažėja darbo produktyvumas;
– priimami netinkami sprendimai;
– daugėja klientų skundų;
– didėja darbuotojų kaita;
– daugėja nelaimingų atsitikimų darbe;
– daugėja ne darbo dienų.

Kaip įveikti stresą?
– darbo dienos pradžioje arba pabaigoje suskirstykite darbus į grupes – nuo neatidėliotinų iki „galinčių palaukti“;
– pasilikite laiko nenumatytiems darbams;
– stenkitės neatidėlioti;
– vienu metu dirbkite tik vieną darbą;
– jeigu sergate, neikite į darbą;
– paįvairinkite darbo rutiną kuo nors, kas įdomu;
– ant rašomojo stalo laikykite tik tuos daiktus, kurių reikia dirbant;
– išklausykite kritiką ir išsiaiškinkite jos esmę;
– jei padarėte klaidą, pripažinkite ją ir stenkitės ištaisyti;
– jeigu nesate kaltas, ramiai paaiškinkite, kodėl nesutinkate su kritika;
– su kolegomis palaikykite gerus santykius;
– su pagarba žiūrėkite į kito žmogaus asmeninius reikalus;
– nepamirškite konfidencialumo;
– palaikykite gerus santykius su viršininkais;
– visada klauskite, jeigu nurodymai neaiškūs;
– rodykite iniciatyvą.

Psichologinis testas. Ar jau laikas susirūpinti?
Jei baiminatės, kad stresas paveiks Jūsų ramų gyvenimą, atlikite šį testą, kuris padės susivokti apie patiriame stresą darbe ir įvertins jo stiprumą.

Įvertinkite pateiktus teiginius ir sumuokite neigiamus atsakymus.
Esate tas ir ten, kur norite būti;
Darbas jus stimuliuoja ir domina;
Jums lengva „užgesti“ dienos pabaigoje;
Turite pakankamai laiko savo darbams atlikti;
Dienos pabaigoje jūs patenkintas pasiektais rezultatais;
Turite su kuo aptarti savo problemas;
Nesunkiai priimate kritiką;
Darbe jus vertina;
Darbe skiriate laiko ir sau;
Esate patenkintas gaunama alga ir užimamomis pareigomis;
Jūs – komandos dalis;
Jums aišku, ko iš jūsų reikalaujama darbe;
Dirbdamas žvelgiate į priekį;
Jūs darote svarbius sprendimus savo gyvenime;
Gerbiate save;
Gerbiate kolegas;
Jūsų darbas įdomus ir svarbus.

Įvertinkite pateiktus teiginius ir sumuokite teigiamus atsakymus
Jei darbe skiriate laiko sau, jaučiatės dėl to kaltas;
Darbas – svarbiausias dalykas jūsų gyvenime;
Vadovas neleidžia jums dirbti savo darbo taip, kaip jūs norėtumėte;
Negalite išsivaduoti iš rutinos;
Esate per daug užsiėmęs, kad atostogautumėte;
Dirbate pripuolamai ir nereguliariai.
Įvertinkite pateiktus teiginius.
Jei per 6 mėnesius jūsų gyvenime įvyko kuris nors iš toliau nurodytų įvykių, už kiekvieną pridedama po 10 taškų:Išsiskyrėte,
Vedėte / ištekėjote,
Išėjote į pensiją,
Mirtis (sutuoktinio, giminių, draugų),
Pakeitėte socialinį vaidmenį,
Pakeitėte gyvenamąją vietą.

Sudėkite taškus.
– 0–30 taškų reiškia, kad nejaučiate streso;
– 31–45 taškai – patiriate vidutinį stresą;
– 46–65 taškai – išgyvenate stiprų stresą;
– 66 ir daugiau taškų – jums reikia pagalbos.

Jei patiriate nepageidaujamą stresą ir norite jo atsikratyti rekomenduojame pradėti sveikatai palankią fizinę veiklą. Užsukite į Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą ir pasinaudokite nemokamomis paslaugomis.