Kiaušiniai yra vienas iš geriausių maisto produktų,  naudojamų kasdieniniame maiste  bei  ruošiant įvairius kulinarijos ir konditerijos gaminius.

Kiaušinių kokybė ir maistinė vertė nevienoda. Ji priklauso nuo vištų veislės, lesalo, laikymo būdo, metų laiko, pvz., laisvai laikomų vištų  kiaušinių  skonis bei kitos savybės geresni negu laikomų  narvuose vištų kiaušinių. Vieno kiaušinio maistinė vertė prilygsta 40 g mėsos ar 200 g pieno.

Lukšto spalva priklauso nuo vištų veislės ir būna baltos arba šviesiai rudos spalvos. Iš rudų kiaušinių lėčiau išgaruoja drėgmė, jie ne taip laidūs šviesai. Šviežių kiaušinių lukštas matinis, neblizgantis. Lukštas apsaugo kiaušinio vidų nuo mikrobinės taršos, todėl svarbu, kad jis nebūtų įskilęs.

Lietuvoje, kaip ir visose kitose ES valstybėse, siekiant įgyvendinti vienodus aukštus kokybės bei saugos reikalavimus, užtikrinti atsekamumą nuo vartotojo stalo iki gamintojo, o kilus būtinybei  – identifikuoti gamintoją bei produkto kilmę, nustatytos vieningos kiaušinių ženklinimo ir pateikimo į rinką taisyklės.

Nuo 2004 metų parduodami tik A klasės kiaušiniai, o B klasės kiaušiniai gali būti naudojami tik pramonėje.

Visi tiekiami į rinką A klasės  kiaušiniai turi būti paženklinti. Ženklinami patys kiaušiniai ir pakuotės.

Ant kiekvieno kiaušinio nenuplaunamais, virimui atspariais dažais, kuriais galima ženklinti žmonių maistui skirtus produktus, nurodomas  specialus gamintojo skiriamasis numeris, kurį sudaro:

1)                         vištų laikymo būdo kodas:

laisvai laikomų vištų kodas – 1, ant kraiko laikomų vištų kodas – 2, narvuose laikomų vištų kodas – 3, ekologinis ūkininkavimas – 0.

2)                         valstybės, kurioje yra dedeklių vištų laikymo vieta, kodas. Lietuvoje padėti vištų kiaušiniai turės ženklą LT;

3)                         gamintojo ūkio (paukštyno) veterinarinio patvirtinimo numeris, kurį ūkiui suteikia Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, ir kuris reiškia, kad ta laikymo vieta yra veterinarijos tarnybos kontroliuojama.

Parduotuvių lentynose neturi būti neženklintų kiaušinių. Neženklinti kiaušiniai nėra skirti tiesioginiam žmonių vartojimui.

Jei kiaušiniai nepaženklinti, jie greičiausiai yra skirti perdirbimui.

Ant kiekvienos kiaušinių pakuotės etiketėje  turi būti nurodyta:

 • produkto pavadinimas – “vištų kiaušiniai”;
 • kiaušinių svorio kategorija:

XL – labai dideli  (73 g ir daugiau),

L – dideli  (63-73) g,

M – vidutiniai (53-63) g,

S – maži (iki 53 g).

 • kiaušinių kiekis pakuotėje;
 • tinkamumo vartoti terminas “Geriausi iki …” (tinkamumo vartoti terminas neturi viršyti 28 d.);
 • laikymo sąlygos;
 • pakavimo centro pavadinimas, adresas;
 • pakavimo centro veterinarinio patvirtinimo numeris;
 • kilmės nuoroda. (tais atvejais, jei pirkėjas būtų klaidinamas dėl tikrosios kiaušinių kilmės). Ant A klasės kiaušinių pakuočių gali būti nuoroda “ekstra” arba “ekstra švieži”:
 • jeigu nurodyta pakavimo data, užrašoma: “Ekstra (ekstra švieži) iki septintosios dienos nuo pakavimo”,
 • jeigu nurodyta padėjimo data., užrašoma: “Ekstra (ekstra švieži) iki devintosios dienos nuo padėjimo”,

Šie žodžiai išspausdinami ant juostelės arba etiketės, kuri nuimama nuo pakuočių ir sunaikinama ne vėliau kaip septintą dieną po įpakavimo arba devintą dieną po kiaušinių padėjimo.

Ant ekologiškų kiaušinių pakuočių  papildomai pateikiamas užrašas “ekologiškas produktas” ir nurodomas kontrolės įstaigos pavadinimas ir jos registruotas ženklas. Greta šio ženklo gali būti Europos Sąjungos ekologinio žemės ūkio ženklas.

Gamintojas gali papildomai nurodyti:

 • datas, kuriomis siekiama suteikti vartotojui papildomos informacijos: padėjimo datą, pakavimo datą, siūlomą galutinę pardavimo datą “Parduoti iki…”, kuri neturi viršyti 21 d;
 • nuorodą apie vištų lesinimą;
 • kiaušinių pardavimą skatinančias formuluotes ar simbolius, jeigu šios formuluotės arba simboliai neklaidina vartotojo, bei kitą informaciją.

Kiaušinių, kuriuos gamintojas parduoda savo ūkyje tiesiogiai vartotojui jo asmeninėms reikmėms arba pristato jam į namus, ženklinti nereikia. Šiuo atveju  (pvz., vartotojui susirgus) ir taip aišku iš kokio ūkio jis pirko kiaušinius.

Smulkūs gamintojai (turintys ne daugiau kaip 50 dedeklių vištų) gali pardavinėti turguje nepaženklintus kiaušinius, tačiau pardavimo vietoje turi būti nurodytas ūkio pavadinimas ir adresas.

Patarimai vartotojams

 • Pirkite tik paženklintus kiaušinius;
 • Atkreipkite dėmesį į tinkamumo vartoti terminą;
 • Kiaušinius laikykite šaldytuve ar švariose, sausose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose, kuriose nėra pašalinių kvapų (pvz. svogūnų, plovimo priemonių ir pan.). Tinkamiausia laikymo temperatūra – nuo  5  °C iki  17 °C. Venkite didesnių  temperatūros svyravimų;
 • Laikydami kiaušinius dėkite smailu galu žemyn, kad oro tarpas būtų viršuje ir ilgiau laikomų kiaušinių tryniai nepridžiūtų prie lukšto;
 • Plaukite kiaušinius tik prieš vartojimą. Nuplovę tik nupirktus kiaušinius labai sutrumpinsite tinkamumo vartoti terminą, kadangi kiaušinius plaunant pašalinama lukštą dengianti plėvelė, kuri dalinai apsaugo kiaušinį nuo mikroorganizmų patekimo. Pastaruoju metu pavojingiausiomis laikomos salmonelės, sukeliančios rimtą infekcinį susirgimą – salmoneliozę;
 • Atminkite, kad įskilę kiaušiniai kelia didesnį pavojų dėl galimo mikrobinio užterštumo, todėl juos reikia virti ilgiau (iki 7 min.);
 • Įsitikinkite kiaušinio šviežumu prieš jį vartojant – kiekvieną kiaušinį įmuškite į atskirą indelį ir, įsitikinus, kad jis geras, pilkite į bendrą indą;
 • Kiaušinių šviežumą galite patikrinti namų sąlygomis, įmerkiant juos į valgomosios druskos tirpalą (trys šaukštai druskos 0,5 l vandens) – švieži kiaušiniai grimzta iki dugno, maždaug 8 savaičių laikymo kiaušiniai vandenyje plūduriuoja kiek įžambiai, seni ar sugedę – plūduriuoja paviršiuje. Sugedę kiaušiniai plūduriuoja net gėlo vandens paviršiuje.