Birželio mėnesį Mažeikių rajono savivaldybėje buvo atlikti triukšmo tyliosiose zonose, maudymosi vietų vandens ir vaikų žaidimų aikštelių smėlio kokybės tyrimai. Šie tyrimai skirti užtikrinti gyventojų sveikatos saugą ir pagerinti gyvenimo kokybę.

Viešųjų tyliųjų zonų triukšmo lygio matavimai

Tyrimai buvo atlikti Juodpelkio parko ir Sodų trikampio skvero tyliosiose zonose. Matavimai vyko dienos, vakaro ir nakties metu. Rezultatai parodė, kad triukšmo lygis neviršijo leistinų ribų. Juodpelkio parke dienos metu ekvivalentinis garso slėgio lygis siekė 45,7 dBA, vakare – 46 dBA, o naktį – 43,8 dBA, kas atitinka higienos normų reikalavimus. Panašūs rezultatai buvo gauti ir Sodų trikampio skvere: dienos metu – 49,8 dBA, vakare – 49,5 dBA, naktį – 45,7 dBA.

Maudymosi vietų vandens kokybės tyrimai

Birželio 11 d. atlikti tyrimai 18-oje populiarių maudymosi vietų parodė, kad visų tirtų vandens telkinių mikrobiologiniai ir parazitologiniai parametrai atitiko higienos normų reikalavimus. Didžiausias žarninių enterokokų skaičius buvo nustatytas Ventos upėje ties Viekšnių seniūnija (70 ksv/100 ml vandens). Parazitologiniai tyrimai parodė, kad kirminų kiaušinėlių ir lervų vandenyje neaptikta.

Vaikų žaidimų aikštelių smėlio kokybės tyrimai

Birželio mėnesį 47-iose vaikų žaidimų aikštelėse atlikti smėlio kokybės tyrimai parodė, kad visų aikštelių smėlis neužterštas ir atitinka higienos normų reikalavimus. Tyrimų metu kirminų kiaušinėlių ir lervų neaptikta. Tyrimai bus tęsiami kas mėnesį viso vasaros sezono metu, siekiant užtikrinti vaikų saugumą.

Rekomendacija

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras rekomenduoja sekti informaciją apie atliekamų tyrimų rezultatus iki pat spalio mėnesio, kad šiose vietose būtumėte saugūs.

Daugiau informacijos ir tyrimų rezultatus galite rasti Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro tinklalapyje – www.mazeikiuvsb.lt/triuksmo-tyliosiose-zonosemaudymosi-vietu-vandens-kokybes-ir-vaiku-zaidimu-aiksteliu-smelio-kokybes-stebesena/