Š.m. birželio 16 d. Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto Sveikatos studijų katedra organizavo apvaliojo stalo diskusiją „Mokinių sveikata ir sveikatos ugdymo iššūkiai mokyklose”.  Susitikime dalyvavo ir Mažeikių visuomenės sveikatos biuro direktorė R. Laucevičienė kartu su vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialiste A. Baužiene. Buvo diskutuojama įvairiais klausimais: sveikatos ugdymo reglamentas, mokinių sveikatos būklės apžvalga, sveikatos ir švietimo sričių sąveika ugdant vaiko sveikatą mokykloje ir kt.

Susitikimo akimirkos:

apskritas stalas apskr st

06 17