2015 METŲ IV KETVIRČIO MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKSLEIVIŲ SERGAMUMO ATASKAITA (atsisiųsti)

2015 METŲ III-IV KETVIRČIO MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ SERGAMUMO ATASKAITA (atsisiųsti)