Šiais metais net septynios Mažeikių rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigos dalyvauja Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamuose bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo mokymuose.

Mokymų tikslas – didinti mokyklų darbuotojų žinias apie vaikų ir paauglių psichikos sveikatą ir stiprinti jų gebėjimus praktiškai pritaikyti žinias ir nuostatas apie psichikos sveikatą, reikalingas spręsti sudėtingas kompleksines situacijas, kylančias dirbant su vaikais ir paaugliais.

Mokymus vykdanti komanda pirmojo užsiėmimo metu aptarė aktualias mokyklai problemas, susijusias su vaikų psichikos sveikata, į kurias atsižvelgdama komanda kartu su ugdymo įstaigos darbuotojais, dalyvaujančiais mokymuose, sudarė preliminarų tolesnių mokymų planą. Plane nurodytos grupei aktualios problemos, kurios bus nagrinėjamos konsultacijų metu.

Iki šių mokslo metų pabaigos, dalyvių grupė mokymų metu mokosi įvairias temas:

  • Pagalbasau.lt aktualumas ir praktinio pritaikymo galimybės. Dėmesingo įsisąmoninimo (angl. mindfulness) technikos savo ir kitų emocinės sveikatos stiprinimui ir panaudojimo galimybės darbui su kitais.
  • Savo emocinės sveikatos stiprinimas darbe. Darbo ir asmeninės erdvės atskyrimas.
  • Darbas su sunkaus elgesio vaikais ir jo ypatumai.
  • Ribos tarp konfliktiškų tėvų ir jų brėžimas bei laikymasis.
  • Bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais/globėjais ypatumai.
  • Darbo su sunkiais vaikais atvejo analizė. Išvados, rekomendacijos, pagalbos plano sudarymas
  • Refleksija, projekto aptarimas ilgalaikėje perspektyvoje, atsiliepimai, atsisveikinimas.

Mokymais siekiame, kad ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų darbuotojai įgaus kompetencijų vaikų psichinės sveikatos srityje ir profesionaliai panaudos jas praktikoje.

Kviečiame mūsų rajono ikimokyklines ir bendrojo ugdymo įstaigas registruotis ir jungtis į visuomenės sveikatos biuro organizuojamus bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo mokymus.

Daugiau ir išsamiau skaitykite čia: https://mazeikiuvsb.lt/mokyklu-darbuotoju-kompetencijos-psichikos-sveikatos-srityje-didinimo-mokymai/