Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdo savo veiklą vadovaudamasis etikos, atvirumo, sąžiningumo ir dorumo principais, todėl būsime dėkingi jei pranešite apie pastebėtus pažeidimus ar išsakysite įtarimus dėl jų.

Pranešimo teikimas

Pranešimus apie pažeidimus Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui gali pateikti esami ir buvę darbuotojai ar asmenys, susiję su įstaiga sutartiniais santykiais.

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.

Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Pranešti galite apie:

  • galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką;
  • administracinį nusižengimą;
  • tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą;
  • ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų darbo arba sutartinių santykių su Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru.

Pranešime pateiktos informacijos vertinimą atlieka Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atsakingi darbuotojai.


Pranešimo pateikimo būdai