Mažeikių miesto ir rajono savivaldybės įmonės/įstaigos kviečiamos dalyvauti nemokamuose darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymuose, kurių tikslas – ugdyti darbuotojų kompetencijas psichikos sveikatos srityje, reikalingas mažinti neigiamą psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį darbuotojų sveikatai, gerinti psichosocialinę darbo aplinką įmonėse/įstaigose ir stiprinti darbuotojų psichikos sveikatą.

Mokymų aprašymas:

 • Ar dalyvavimas mokymuose mokamas? NE. Mokymai finansuojami iš Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos visuomenės psichikos sveikatos gerinimui lėšomis.
 • Kada prasideda mokymai? Atsižvelgiama į įmonių/įstaigų dalyvavimo galimybes.
 • Kokia mokymų trukmė?  32-40 val. mokymai, kurie vyksta ne mažiau 1 kartą per savaitę, nuo 2 iki 4 val.
 • Kas gali dalyvauti mokymuose? Mažeikių miesto ir rajono įmonių/įstaigų darbuotojai, jei įmonė yra atlikusi psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių vertinimą darbo vietose arba įsipareigoja tokį tyrimą atlikti iki jų darbuotojų dalyvavimo mokymuose pradžios.
 • Kokia tikslinė grupė? Įmonių/įstaigų darbdaviai, jų atstovai (padalinių vadovai) ir kiti įmonių darbuotojai.
 • Kiek darbuotojų iš vienos įmonės/įstaigos gali dalyvauti mokymuose? Priklauso nuo įmonėje įdarbintų darbuotojų skaičiaus. Jei įmonėje įdarbintų asmenų skaičius yra iki 49, mokymuose gali dalyvauti ne mažiau 8 ir ne daugiau 20 darbuotojų, o jei įmonėje/įstaigoje dirba daugiau kaip 50 darbuotojų, tai mokymuose gali dalyvauti nuo 12 iki 20 darbuotojų.
 • Kas ves mokymus? Psichologas ir profesinės sveikatos specialistas arba sveikatos priežiūros specialistas.
 • Kur vyks mokymai? Jūsų įmonės/įstaigos patalpose.
 • Kaip bus sudaromi mokymų tvarkaraščiai? Tvarkaraščiai derinami individualiai su kiekviena įmone/įstaiga.
 • Kaip vyks mokymai? Atsižvelgus į įmonės/įstaigos individualią situaciją, darbuotojų raštingumą psichikos sveikatos srityje, bei darbdaviui aktualią tematiką, bus sudaromas mokymų planas, išdėstomos aktualios temos, parengiamos tolimesnės rekomendacijos darbdaviui, palaikyti gerą psichikos sveikatą darbo vietoje. Mokymai vykdomi vadovaujantis  Darbuotojų kompetencijų psichikos sveikatos srityje didinimo tvarkos aprašu patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m.  rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-2143 redakcija.
 • Ar bus išduodami pažymėjimai? Taip. Baigus mokymus bus išduodami 32-40 val. pažymėjimai darbuotojams ir įmonei/įstaigai.

Plačiau apie mokymus ir jų vykdymo tvarką bei eigą galite pasidomėti paspaudus šią nuorodą https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/133c05217d5a11e98a8298567570d639/asr

 Norėdami registruotis ir dalyvauti mokymuose rašykite el. paštu ramute.jonusaite@mazeikiuvsb.lt