Psichologinė gerovė ir psichikos sveikata yra svarbūs asmeninio gyvenimo, socialinių ryšių, darbo produktyvumo ir bendros visuomenės gerovės aspektai. Visgi, dažnai išgyvename daugybe iššūkių, kurie gali turėti neigiamą įtaką žmonių psichikai.

Vienu iš pagrindinių gyvenimo iššūkių yra didelė darbo apkrova bei stresas. Ilgas darbo laikas, aukštas konkurencijos lygis ir aukštos darbo reikalavimų normos gali sukelti didelę psichinę įtampą ir sutrikdyti psichologinę gerovę. Be to, gyventojams dažnai trūksta erdvės ir galimybių praleisti laiką lauke ar gamtoje, kas gali paveikti jų emocinį ir psichologinį balansą.

Svarbu, kad įvairaus amžiaus gyventojams būtų teikiamos psichoedukacinės ir psichoterapinės paslaugos. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojama psichikos sveikatos stiprinimo veikla leidžia gyventojams įgyti žinių apie savo psichikos sveikatą, jos išlaikymą ir stiprinimą. Tai apima informavimą apie streso valdymą, emocinės sveikatos priežiūrą, tarpasmeninius santykius ir kita. Ši veikla padeda žmonėms geriau suprasti ir valdyti savo emocijas bei įgyti gebėjimų spręsti problemas.

Be psichoedukacijos, Mažeikių rajono gyventojams siūlomos psichoterapinės paslaugos, kurios padeda jiems susidoroti su psichologinėmis problemomis ir sutrikimais. Šios paslaugos teikiamos individualių konsultacijų metu ir grupiniuose užsiėmime, kurių metu kalbama apie streso valdymą, depresiją, nerimą ir kitus psichikos sveikatos sunkumus. Psichoterapija teikia žmonėms galimybę suprasti ir keisti savo mąstymo, jausmų ir elgesio modelius.

Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimas ugdymo įstaigose taip pat yra labai svarbus dalykas. Šios paslaugos padeda ugdytojams ir moksleiviams įgyti įrankius ir žinias, padedančias geriau suprasti ir palaikyti savo psichikos sveikatą bei gerovę.

Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl reikia šių paslaugų teikti ugdymo įstaigose yra tai, kad vaikai ir jaunuoliai dažnai patiria psichikos sveikatos problemas ir sunkumus dėl savo emocinės būsenos. Tai gali būti dėl mokymosi sunkumų, įtampos namuose ar kitur, socialinių problemų, nerimo, depresijos ar kitų psichikos sutrikimų. Mažeikių rajono ugdytojai ir moksleiviai yra dažniausiai pasiryžę ieškoti pagalbos dėl savo psichikos sveikatos, o kreipęsi į Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą gali greičiau įveikti sunkumus ir pagerinti savo gerovę.

Paslaugos, skirtos psichologinei gerovei ir psichikos sveikatai stiprinti, apima tiek prevencines, tiek intervencines veiklas. Prevencinės veiklos padeda ugdymo įstaigai sukurti sveiką ir palaikančią aplinką bei užtikrinti, kad moksleiviai turėtų žinias apie savo psichinę sveikatą ir sugebėtų rūpintis ja. Šios veiklos apima mokymą apie emocinį intelektą, socialinius įgūdžius, konfliktų sprendimo būdus, savęs vertinimą ir kita. Intervencinės veiklos teikiamos tiems, kas jau išgyvena psichologinius sunkumus arba turi rizikos veiksnių tai patirti. Tai gali apimti individualų konsultavimą, grupines psichologines sesijas, terapinius ar kūrybinius užsiėmimus, elgesio plano kūrimą ir kita.

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras siekia moksleiviams ugdymo įstaigose padėti sveikai augti ir vystytis, o tai leidžia jiems geriau mokytis, priimti sprendimus ir pasiekti sėkmę savo gyvenime. Svarbu užtikrinti, kad tokios paslaugos būtų lengvai pasiekiamos visiems rajono gyventojams.

Siekdamas tikslo, Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras siūlo ir organizuoja užsiėmimus įvairioms rajono organizacijoms. Džiugu, kad Mažeikių rajono gyventojai, ugdymo įstaigos ir kitos organizacijos aktyviai naudojasi galimybe pasinaudoti teikiamomis nemokamomis paslaugomis.