Savižudybių prevencija yra svarbi visuomenės sveikatos sritis, kuri reikalauja sisteminio požiūrio ir koordinuotų veiksmų. Mažeikių rajono savivaldybėje ši veikla yra organizuojama ir koordinuojama visuomenės sveikatos biuro savižudybių prevencijos koordinatoriaus. Žemiau pateikiamos konkrečios funkcijos ir veiklos, kurias atlieka šis koordinatorius, siekiant mažinti savižudybių skaičių ir gerinti visuomenės psichinę sveikatą.

Mažeikių rajono savivaldybės savižudybių prevencijos koordinatorius atlieka esminį vaidmenį organizuojant ir koordinuojant veiklas, skirtas savižudybių prevencijai. Per veiklos planavimą, bendradarbiavimą, švietimą ir paramos teikimą, koordinatorius siekia užtikrinti efektyvią pagalbą ir mažinti savižudybių skaičių rajone. Bendruomenės įtraukimas ir ankstyvosios intervencijos strategijos yra svarbūs elementai, padedantys pasiekti šiuos tikslus.

Koordinatoriaus funkcijos


Paslaugų organizavimas ir koordinavimas

Veiklos planavimas: koordinatorius rengia ir įgyvendina savižudybių prevencijos programas, siekdamas užtikrinti efektyvų prevencijos priemonių taikymą. Tai apima mokymus, seminarus, informacines kampanijas bei kitus renginius.

Bendradarbiavimas: koordinatorius aktyviai bendradarbiauja su sveikatos priežiūros įstaigomis, socialinėmis tarnybomis, švietimo įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant sukurti bendrą veiklos tinklą ir efektyviai keistis informacija bei ištekliais.


Švietimas ir informavimas

Mokymai specialistams: organizuojami mokymai specialistams, dirbantiems su rizikos grupėmis, kad jie galėtų atpažinti savižudybės rizikos požymius ir tinkamai reaguoti į kritines situacijas.

Visuomenės informavimas: vykdomos informacinės kampanijos, skirtos didinti visuomenės žinias apie psichinę sveikatą, savižudybių rizikos veiksnius ir pagalbos galimybes.


Paramos teikimas

Konsultacijos: teikiamos nemokamos konsultacijos asmenims, patiriantiems krizę, ir jų artimiesiems. Tai gali būti tiek tiesioginės, tiek nuotolinės konsultacijos.

Pagalbos linijos: skatinama naudotis esamomis pagalbos linijomis, tokiomis kaip „Tu esi“, „Vaikų linija“, „Jaunimo linija“, „Sidabrinė linija“, „Psichologinės pagalbos linija“ir kitomis, kurios teikia emocinę paramą ir krizės valdymo paslaugas.


Sisteminis ir koordinuotas požiūris į savižudybių prevenciją yra būtinas siekiant sukurti saugią ir palaikančią aplinką visiems Mažeikių rajono gyventojams.


Kontaktai

Irmantas Sujeta

Savižudybių prevencijos koordinatorius

Tel. (8 652) 35305, (8 443) 414 99, el. p. irmantas.sujeta@mazeikiuvsb.lt