Birželio 15–18 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistės pravedė pirmos pagalbos mokymus Balsių ir Virvytės vasaros stovyklose, kurie skirti traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijai. Tikslas – didinti mokinių sąmoningumą, supratimą apie laiku suteiktos pirmosios pagalbos nukentėjusiam būtinumą, formuojant praktinius pirmosios pagalbos teikimo bei saugaus elgesio įgūdžius.

Stovyklaujantys mokiniai buvo supažindinti su pirmosios pagalbos teikimo būdais patyrus įvairias traumas, užspringus, nualpus, patyrus saulės smūgį ar įvykus kitam nelaimingam atsitikimui.