Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamas projektas Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-81-0001
„Sveikos gyvensenos skatinimas Mažeikių rajone“

 

Sveikata apie 50 proc. priklauso nuo žmogaus gyvensenos, todėl ankstyvas sveikatos ugdymas ir sveikos gyvensenos mokymas turi didelę reikšmę gyventojų ateičiai. Įgyvendinant projektą  „Sveikos gyvensenos skatinimas Mažeikių rajone“ ketinama spręsti Mažeikių rajono gyventojų sveikos gyvensenos, sveikų įpročių, pirmosios pagalbos atsitikus nelaimei žinių stokos problemas.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

Projektas prisidės prie stebėsenos rodiklių pasiekimo: „Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose“ – 1376 asmenys.

Projekto tikslas – išplėsti Mažeikių rajono gyventojų sveikatos raštingumo lygį.

Tikslinės grupės:
1) Vaikai iki 18 metų (9-12 klasių moksleiviai), 1320 asmenų.
2) Vyresnio amžiaus asmenys (Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plane vyresnio amžiaus asmenimis laikytini 55 metų ir vyresni Lietuvos gyventojai), 24 asmenys.
3) Asmenys su negalia, 32 asmenys.

Uždavinys:
Įgyvendinti sveikatos ugdymo priemones, orientuotas į Mažeikių rajono gyventojus.

Numatomi rezultatai:
Atsižvelgiant į labiausiai pažeidžiamas socialines grupes (vaikai, vyresnio amžiaus asmenys, asmenys su negalia), projektu „Sveikos gyvensenos skatinimas Mažeikių rajone“ ketinama spręsti Mažeikių rajono gyventojų sveikos gyvensenos, sveikų įpročių, pirmosios pagalbos atsitikus nelaimei žinių stokos problemas:

  • Vaikai projekto metu bus apmokyti naudotis defibriliatoriais, teikti pirmąją pagalbą, gaus žinių sveikos gyvensenos bei lyčių ir asmenų nediskriminavimo klausimais;
  • Projekto metu ketinama puoselėti vyresnio amžiaus asmenų fizinį aktyvumą, į veiklas įtraukiant kineziterapeuto vedamas mankštas. Praktinių užsėmimų su kineziterapeutu metu vyresnio amžiaus asmenys bus mokomi fizinių pratimų, padedančių stiprinti kraujotakos sistemą, pusiausvyrą ir koordinaciją bei padedančių išvengti nugaros skausmo;
  • Į projekto veiklas bus įtraukiami asmenys su negalia, kuriems bus organizuojami sveikos gyvensenos teoriniai ir praktiniai užsiėmimai.

Dalyvio anketa
Veiklų metu dalyvių bus prašoma užpildyti Projekto Dalyvio apklausos anketą  ir Mokymų Dalyvių sąrašą kuriuose prašysime pateikti asmens duomenis (asmens bendroji informacija, kontaktai, statusas darbo rinkoje, išsilavinimas, priklausymas socialinei grupei). Ši informacija būtina, nes už projekto veiklos, kuri yra finansuojama ES fondų lėšomis, išlaidas ir rezultatus yra atsiskaitoma Europos Komisijai dėl projektuose dalyvaujančių asmenų priklausymo įvairioms grupėms ir turi būti užtikrinta galimybė identifikuoti tikrai egzistuojantį asmenį.
Asmens duomenys bus naudojami tik projekto priežiūrai, ataskaitų Europos Komisijai rengimui ir socialiniams tyrimams. Pastariesiems dviem tikslams naudojami nuasmeninti duomenys.
Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis reglamentuojančiais teisės aktais, saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vėliau sunaikinami.

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi pagal Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro patvirtintą Duomenų subjektų teisių ir šių teisių įgyvendinimo tvarkos aprašą bei kitus teisės aktus.