Užkrečiamųjų ligų profilaktika –  pagrindinė sausio mėnesio tema ugdymo įstaigose. Svarbu supažindinti, pakartoti ir prisiminti apie asmens higieną, rankų plovimo naudą, čiaudėjimo ir kosėjimo „kultūrą”, padalinti lankstinukus, atmintines ne tik vaikams, bet ir TAMO pagalba – informuoti tėvus apie užkrečiamas ligas ir jų išvengimo būdus.

Mažeikių l/d „Gintarėlis” vaikai minėjo „Česnako savaitę”

L/d ,,Liepaitė” įvyko pamokėlės tema ,,Vaikų sloga”

Sodų pagrindinėje mokykloje 7 – 8 kl. mokiniams pravestos sveikatos ugdymo valandėlės „Peršalimas. Gripas. Kaip išvengti?“ ir „Rankų higiena“
Politechnikos mokykloje mokiniai supažindinti su peršalimo ligų ir gripo požymiais, skirtumais, profilaktikos būdais
Pavasario pagrindinėje mokykloje asmens higienos pamokėlės