Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizuoja ir teikia Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamas savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims savivaldybės teritorijoje.

Veiklos sritys

 • Visuomenės sveikatos stebėsena

  Visuomenės sveikatos stebėsena – tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių sveikatos rizikos veiksnių rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas.

  Informacija apie veiklą: Visuomenės sveikatos stebėsena

 • Visuomenės sveikatos stiprinimas

  Visuomenės sveikatos stiprinimas apima sveikatos mokymą, informacijos apie sveiką gyvenseną skleidimą, sveikos gyvensenos propagavimą, formavimą ir nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimą.

  Informacija apie veiklą:

 • Visuomenės sveikatos priežiūra ugdymo įstaigose

  Visuomenės sveikatos priežiūros ugdymo įstaigose tikslas – ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, sveikatos saugojimas ir stiprinimas, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

  Informacija apie veiklą: Visuomenės sveikatos priežiūra ugdymo įstaigose

 • Valstybės ir savivaldybės visuomenės sveikatos programų įgyvendinimas

 • Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinavimas

 • Privalomasis sveikatos mokymas

 • Kita visuomenės sveikatos priežiūra, reglamentuota Lietuvos Respublikos teisės aktais

Pagal kompetenciją vykdo nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas visose gyventojų amžiaus grupėse pagal prioritetus šiose poveikio srityse: užkrečiamų ligų, neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika, priklausomybių, rūkymo, alkoholio, narkomanijos ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo mažinimas, fizinio aktyvumo, tinkamos mitybos, kitų sveikos gyvensenos veiksnių skatinimas, psichikos sveikatos stiprinimas ir sutrikimų profilaktika, sveiko senėjimo skatinimas, sveikatos netolygumų mažinimas.