Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įgyvendina projektus finansuojamus iš Norvegijos finansinio mechanizmo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų: