Psichologai, visuomenės sveikatos ir kiti specialistai suteiks jums psichikos sveikatos gerinimo paslaugas:

Psichologo paslaugos

Nemokamos psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos. Teikiamos individualios psichologo konsultacijos ir grupiniai psichikos sveikatą gerinantys ir padedantys ją išsaugoti užsiėmimai.

Informacija ir registracija

Priklausomybės konsultavimo paslaugos

Priklausomybių konsultanto konfidenciali pagalba rizikingai ir žalingai alkoholį vartojančiam asmeniui ar jo artimajam. Konsultantas įvertina konkrečios teiktinos pagalbos poreikį, motyvuoja, palaiko, suteikia informaciją, kaip keisti alkoholio vartojimo sukeltą rizikingą elgseną, padeda spręsti įvairias socialines, teisines, sveikatos ir kitas problemas.

Informacija ir registracija

Ankstyvosios intervencijos programa

Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis. Jaunuoliams yra suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems, diskutuoti bendraamžių rate, suaugusiajam moderuojant šią veiklą.

Informacija ir registracija

Darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymai

Nemokami mokymai skirti didinti darbuotojų kompetenciją psichikos sveikatos srityje. Mokoma atpažinti skirtingų psichikos ir elgesio sutrikimų požymius; aiškinama apie psichikos sveikatos rizikos veiksnius ir jų priežastis; gilinamos žinios ir nuostatos apie pagalbos sau ir kitiems būdus bei profesionalios pagalbos prieinamumą; ugdomas palankus požiūrį į psichikos sveikatą, skatinantis pripažinti psichikos sveikatos problemas ir ieškoti reikiamos pagalbos.

Informacija ir registracija

Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymai

Nemokami mokymai skirti didinti mokyklų darbuotojų kompetenciją psichikos sveikatos srityje. Mokymų metu gerinamos mokyklų darbuotojų žinios apie vaikų ir paauglių psichikos sveikatą ir stiprinami jų gebėjimai praktiškai pritaikyti žinias. Didinamas supratimas apie psichikos sveikatą, reikalingas spręsti sudėtingas kompleksines situacijas, kylančias dirbant su vaikais ar paaugliais.

Informacija ir registracija

Baziniai savižudybių prevencijos mokymai

Nemokami mokymai, kuriuose savižudybių prevencijos mokymų instruktoriai moko bendruomenės narius atpažinti savižudybės rizikos ženklus, tinkamai į juos reaguoti ir kaip paskatinti bendruomenės narius, mąstančius apie savižudybę, kreiptis psichologinės pagalbos.

Informacija ir registracija


Susijusios naujienos

SVEIKATOS DIENOS MAŽEIKIUOSE 2023

SVEIKATOS DIENOS MAŽEIKIUOSE 2023 – jau tradicija tapęs Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro renginys, kurio metu visiems Mažeikių rajono gyventojams suteikiame galimybę nemokamai išgirsti įdomias paskaitas sveikatos stiprinimo temomis, bei išbandyti save praktiniuose mokymuose. Šiemet renginys SVEIKATOS DIENOS MAŽEIKIUOSE 2023 įspūdingas dar ir tuo, jog jis pradeda Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro dešimtojo […]

Daugiau