Ieškome visuomenės sveikatos priežiūros specialisto.

Darbo pobūdis: vykdyti sveikatos priežiūrą vaikų ir jaunimo ugdymo įstaigose: vertinti mokinių mokymo(-si) aplinką, ugdymo proceso organizavimą, maitinimo organizavimą pagal teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą ir stiprinimą.

REIKALAVIMAI
Išsilavinimas: Aukštasis universitetinis
Profesija: Visuomenės sveikatos specialistas
Mokymo/studijų programa: Visuomenės sveikata
Sugebėjimai: Darbo kompiuteriu įgūdžiai, raštvedybos žinios
Kandidatas turi gebėti: Visuomenės sveikatos specialistas – pirmas žmogus darželyje/mokykloje į kurį kreipiamasi dėl patarimo ar informacijos, kaip išsaugoti ir stiprinti savo sveikatą.

Turi gebėti tarpininkauti sveikatos klausimais tarp vaikų-tėvų ir įstaigos administracijos, taip pat patarti, kur ieškoti pagalbos rimtesniais atvejais.

Papildomi sugebėjimai: Kandidatas turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakyme Nr. V-630 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-1473 redakcija) nurodytus profesinės kompetencijos bendruosius nuostatus https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302713/QgiGfpJDsz
Darbo užmokestis: nuo 1132,80 EUR mėnesį
Mokėjimo terminai: nurodyta suma už mėnesį, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį
Darbo sutarties rūšis: Neterminuota
Įdarbinama: Nuolat
Pamainingumas: Viena pamaina
Per savaitę: 38 val.
Komandiruotės: nenumatomos
Darbo vietos adresas: Mažeikių r. sav., Mažeikiai

 

Kontaktinis asmuo: Aistis Jankūnas
Kontakto tipas: Darbo tiesioginis
Telefonas: +370 443 25 268
El. paštas: info@mazeikiuvsb.lt
Pageidavimus pateikti: El. paštu
Pageidavimo siuntimo adresas: Lietuva
Komentaras: CV siųskite el. paštu.