• Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

  Darbo pobūdis: vykdyti sveikatos priežiūrą vaikų ir jaunimo ugdymo įstaigose: vertinti mokinių mokymo(-si) aplinką, ugdymo proceso organizavimą, maitinimo organizavimą pagal teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą ir stiprinimą.

  REIKALAVIMAI
  Išsilavinimas: Aukštasis universitetinis
  Profesija: Visuomenės sveikatos specialistas
  Mokymo/studijų programa: Visuomenės sveikata
  Sugebėjimai: Darbo kompiuteriu įgūdžiai, raštvedybos žinios
  Kandidatas turi gebėti: Visuomenės sveikatos specialistas – pirmas žmogus darželyje/mokykloje į kurį kreipiamasi dėl patarimo ar informacijos, kaip išsaugoti ir stiprinti savo sveikatą.

  Turi gebėti tarpininkauti sveikatos klausimais tarp vaikų-tėvų ir įstaigos administracijos, taip pat patarti, kur ieškoti pagalbos rimtesniais atvejais.

  Papildomi sugebėjimai: Kandidatas turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakyme Nr. V-630 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-1473 redakcija) nurodytus profesinės kompetencijos bendruosius nuostatus https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302713/QgiGfpJDsz
  Darbo užmokestis: nuo 1132,80 EUR mėnesį
  Mokėjimo terminai: nurodyta suma už mėnesį, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį
  Darbo sutarties rūšis: Neterminuota
  Įdarbinama: Nuolat
  Pamainingumas: Viena pamaina
  Per savaitę: 38 val.
  Komandiruotės: nenumatomos
  Darbo vietos adresas: Mažeikių r. sav., Mažeikiai

   

  Kontaktinis asmuo: Aistis Jankūnas
  Kontakto tipas: Darbo tiesioginis
  Telefonas: +370 443 25 268
  El. paštas: info@mazeikiuvsb.lt
  Pageidavimus pateikti: El. paštu
  Pageidavimo siuntimo adresas: Lietuva
  Komentaras: CV siųskite el. paštu.
 • Psichologas

  Darbo pobūdis: JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ MODELIO DIEGIMUI MAŽEIKIŲ SAVIVALDYBĖJE

  BENDRA INFORMACIJA
  Registravimo data: 2021-05-25
  Galioja iki: 2021-07-01
  REIKALAVIMAI
  Išsilavinimas: aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija
  Profesija: Psichologas
  Sugebėjimai: 1.      gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų turinčiam 14-29 m. jaunimui;

  2.      gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;

  3.      gebėjimas bendradarbiauti su kitais specialistais bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant jaunimo problemas.

  DARBO UŽMOKESTIS
  Darbo užmokestis: 637,20 Eur.
  Mokėjimo terminai: nurodyta suma už mėnesį, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį
  DARBO SUTARTIS
  Darbo sutarties rūšis: Terminuota – 22 mėn.
  Įdarbinama: Nuo 2021-06-01
  DARBO LAIKAS
  Pamainingumas: Viena pamaina
  Per savaitę: 20 val.
  PAPILDOMA INFORMACIJA
  Komandiruotės: nenumatomos
  DARBO VIETOS ADRESAS
  Darbo vietos adresas: Mažeikių r. sav., Mažeikiai
  KONTAKTAI
  Kontaktinis asmuo: Aistis Jankūnas
  Kontakto tipas: Darbo tiesioginis
  Telefonas: 370-443-25268
  El. paštas: info@mazeikiuvsb.lt
  Pageidavimus pateikti: El. paštu
  Komentaras: CV siųskite el. paštu.

   

 •