Ieškome: Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto.

Darbo pobūdis: vykdyti sveikatos priežiūrą vaikų ir jaunimo ugdymo įstaigose: vertinti mokinių mokymo(-si) aplinką, ugdymo proceso organizavimą, maitinimo organizavimą pagal teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą ir stiprinimą.

REIKALAVIMAI
Išsilavinimas: Aukštasis universitetinis
Profesija: Visuomenės sveikatos specialistas
Mokymo/studijų programa: Visuomenės sveikata
Sugebėjimai: darbo kompiuteriu įgūdžiai, raštvedybos žinios
Papildomi sugebėjimai: Kandidatas turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakyme Nr. V-630 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-1473 redakcija) nurodytus profesinės kompetencijos bendruosius nuostatus https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302713/QgiGfpJDsz
DARBO UŽMOKESTIS
Darbo užmokestis: 1107.20 EUR mėnesį
Mokėjimo terminai: nurodyta suma už mėnesį, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį
DARBO SUTARTIS
Darbo sutarties rūšis: Neterminuota
Įdarbinama: nuo 2019-03-01
DARBO LAIKAS
Pamainingumas: Viena pamaina
Per savaitę: 38 val.
PAPILDOMA INFORMACIJA
Komandiruotės: nenumatomos
DARBO VIETOS ADRESAS
Darbo vietos adresas: Mažeikių r. sav., Mažeikiai

 

KONTAKTAI
Kontaktinis asmuo: Aistis Jankūnas
Kontakto tipas: Darbo tiesioginis
Telefonas: 370-443-25268
El. paštas: mazeikiuvsb@gmail.com
Pageidavimus pateikti: El. paštu
Pageidavimo siuntimo adresas: Lietuva
Komentaras: CV siųskite el. paštu.
Skelbimo registravimo data: 2019-02-18
Skelbimas galioja iki: 2019-03-15