Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui yra svarbus visų suinteresuotų šalių pasitikėjimas. Norime, jog su mumis pasidalinę asmens duomenimis, jaustumėtės užtikrinti, jog jūsų duomenimis rūpinamės ir juos tvarkome atsakingai.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis:

Asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vėliau sunaikinami.

Primename, kad Jūs turite teisę prašyti, kad mes, jūsų asmens duomenų gavėjas, leistumėme susipažinti su gautais jūsų asmens duomenimis, juos ištaisytumėme arba ištrintumėme, arba apribotumėme duomenų tvarkymą. Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis galite naudoti mūsų parengtas prašymo formas:


Dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, prašymo pateikimo kreipkitės į Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro asmens duomenų apsaugos pareigūnę Aksaną Tenienę, Naftininkų g. 9 Mažeikiai, tel. (8 443) 41499. El. p. aksana.teniene@mazeikiuvsb.lt