Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras bendradarbiaudamas su Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigomis vykdo mokinių visuomenės sveikatos priežiūrą. Suteikia paslaugas visiems ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose besimokantiems mokiniams pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, mokyklos vaiko gerovės komisija.

Tikslo siekia visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokykloje, įgyvendindami uždavinius:

 • vykdyti mokinių sveikatos būklės stebėseną;
 • ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius;
 • vykdyti visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją mokykloje;
 • organizuoti mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, mokinio savirūpai reikalingą pagalbą mokykloje.

Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje poveikio sritys:

 • sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija;
 • fizinio aktyvumo skatinimas;
 • sveikos aplinkos kūrimas;
 • traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija ;
 • rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija;
 • psichikos sveikatos stiprinimas;
 • užkrečiamųjų ligų prevencija;
 • ėduonies profilaktika ir burnos higiena.

Susijusios naujienos

Laiku patikrinta sveikata = rami galva prieš atostogas

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai primena, kad kasmet vaikų ir pilnamečių mokinių sveikatą turi profilaktiškai patikrinti šeimos gydytojas ar vaikų gydytojas ir gydytojas odontologas ar burnos higienistas. Nelaukite rugsėjo, registruokitės patikrai prieš vasarą!! Mažesnės eilės pas gydytojus; Saugiau lankytis gydymo įstaigose-vasarą mažiau sergančių virusinėmis ligomis; Mažiau streso ir skubos. Ką reikia žinoti apie […]

Daugiau