Visuomenės sveikatos stebėsena – tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių sveikatos rizikos veiksnių rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas.

Tikslas – sukurti nuolatinę Mažeikių rajono savivaldybės gyventojų visuomenės sveikatos stebėsenos sistemą, siekiant vertinti rajono visuomenės sveikatos būklę, aktualius ją veikiančius veiksnius.

Uždaviniai:
1. Nuolat stebėti, analizuoti visuomenės sveikatą, ją veikiančius veiksnius ir jų kitimo tendencijas.
2. Teikti valstybės institucijoms, visuomenei informaciją apie visuomenės sveikatos būklę ir jos kitimo priežastis, reikalingą ūkio plėtros, socialinės raidos, prevencinės (profilaktinės) medicinos, sveikatos apsaugos sistemos valdymo sprendimams priimti, mokslo ir kitoms reikmėms.
3. Formuoti bendrą visuomenės sveikatos duomenų sistemą.


VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS ATASKAITOS

AKTUALU: „Aplinka ir sveikata” skyriuje pateikiamos naujos Triukšmo tyliosiose zonose ir maudymosi vietų vandens kokybės stebėsenos ataskaitos.