2016-10-18 13:00 val. Biuro salėje vyks Norvegijos projekto „MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ĮGYVENDINA NORVEGIJOS FINANSAVIMO MECHANIZMO PROGRAMOS NR. LT11 „VISUOMENĖS SVEIKATAI SKIRTOS INICIATYVOS“ PRIEMONĖS „SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MOKYKLOSE IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE GERINIMAS“ PROJEKTĄ NR. NOR-LT11-SAM-01-K-02-002 „SVEIKATOS PASLAUGŲ TINKLO TOBULINIMAS MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE“ įgyvendintų priemonių pristatymas