Balandžio-birželio mėnesiais Mažeikių rajono savivaldybėje vykdomas antrasis suaugusiųjų gyvensenos stebėsenos tyrimas.

Tyrimo tikslas – įvertinti Mažeikių rajono savivaldybės suaugusiųjų gyvensenos, elgsenos ir sveikatos ypatumus.

Savivaldybėje apklausiami atsitiktiniu būdu atrinkti 18 metų ir vyresni gyventojai. Tyrimą organizuoja ir vykdo Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai, koordinuoja – Higienos institutas.

Tyrimo metu ketinama apklausti ne mažiau nei 421 respondentą. Tyrimams atlikti bus naudojamas su Sveikatos apsaugos ministerija suderintas standartizuotas klausimynas, kuri sudaro klausimai apie gyvenseną ir sociodemografiniai duomenys.

Gyvensenos tyrimai periodiškai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“.

Kviečiame Mažeikių rajono gyventojus aktyviai dalyvauti apklausoje.

Anksčiau atliktų tyrimų visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos – VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENA