Informuojame: Balandžio 1 d. visoje šalyje aplinkos oro užterštumas kietosiomis dalelėmis buvo aukštas. Visose oro kokybės tyrimų stotyse kietųjų dalelių KD10 koncentracija 1,5-2,7 karto viršijo paros ribinę vertę.

Oro užterštumo priežastys: dėl oro teršalų pernašos iš pietų (dulkių, atneštų iš Sacharos dykumos).

Oro užterštumo prognozė: šįryt, balandžio 2 d., oro kokybė išlieka prasta visoje Lietuvoje – ne tik miestuose, bet ir kaimo vietovėse fiksuojamos aukštos ir labai aukštos KD10 koncentracijos. Kietųjų dalelių KD10 paros ribinės vertės viršijimo tikimybė išliks labai didelė.

Balandžio 3 d. šalyje vyraus vidutiniškai palankios meteorologinės sąlygos teršalų išsisklaidymui, tačiau, smulkiosiomis dalelėmis užteršta oro masė per Lietuvą jau bus praslinkusi ir KD10 bei KD2,5 koncentracijos bus sumažėjusios.

Rekomendacijos gyventojams: nesportuoti ir nedirbti sunkaus fizinio darbo lauke, dažnai valyti patalpas drėgnu būdu.

Detalesnius ir kasdien atnaujinamus oro kokybės tyrimų duomenis galima rasti Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.