Grožio salonuose teikiamos A ir B kategorijos paslaugos. Teikiant A kategorijos paslaugas (tatuiravimas, ilgalaikis (permanentinis) makiažas, papuošalų vėrimas, plaukų skutimas, manikiūras ir pedikiūras, kai karpomos nagų odeles, ir kitos invazinės procedūros) pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais. B kategorijos paslauga – tai paslauga, kurią teikiant nepažeidžiama oda arba gleivinė (veido ir kūno, plaukų priežiūros, manikiūro ir pedikiūro, nekarpant nagų odelių, paslaugos, plaukų šalinimo vašku, dekoratyvinės kosmetikos ir kitos neinvazinės grožio paslaugos. Infekcijos šaltiniu grožio salonuose gali būti tiek sergantis klientas, tiek ir grožio paslaugą teikiantis darbuotojas. Sergantis žmogus neturėtų eiti į grožio saloną teikti paslaugos ar ją gauti. Tačiau būna atvejų, kai užkrečiamoji liga yra be klinikinių simptomų. Tokiu atveju gali nepasireikšti jokių užkrečiamajai ligai būdingų požymių, net pats užsikrėtęs žmogus gali nežinoti, kad yra infekuotas. Nesilaikant higienos ir darbo saugos reikalavimų tiek klientui, tiek ir darbuotojui atsiranda rizika užsikrėsti įvairiomis užkrečiamosiomis ligomis. Didžiausia rizika užsikrėsti yra tada, kai atliekamos procedūros, kurių metu galimas odos ar gleivinės pažeidimas bei sąlytis su kito asmens krauju ar kitais organizmo skysčiais. Sveika oda (be įpjovimų, nubrozdinimų ar kitų pažeidimų) apsaugo nuo kai kurių infekcijų. Grožio salonuose atliekant invazines procedūras (tatuiruotę, papuošalų vėrimą), kai aštriais instrumentais skverbiamasi per odą arba kitaip, pavyzdžiui, atsitiktinai įpjovus, skutant plaukus, pažeidžiama oda, ir naudojant netinkamai apdorotus daugkartinio naudojimo instrumentus gali būti perduotos per kraują plintančios infekcijos: ŽIV, B ir C virusiniai hepatitai. Reikia pažymėti, kad, pavyzdžiui, hepatitui B perduoti gali pakakti labai mažos (0,001-0,0001 ml ) infekuoto kraujo dozės. Kitos infekcijos, pavyzdžiui, sukeliamos stafilokokų, galvos odos, plaukų, rankų, kojų nagų, pėdų grybelinės ligos, niežai, utėlės gali išplisti kontakto (sąlyčio) būdu per neplautas rankas ar užterštus šių infekcijų sukėlėjais ir neapdorotus arba netinkamai apdorotus daugkartinio naudojimo įrankius (šukas, plaukų šepečius), daiktus (rankšluosčius ir kt.). Darbuotojams, teikiantiems grožio paslaugas ir atliekantiems invazines procedūras, tvarkantiems aštrius naudotus instrumentus, galima ekspozicija krauju – tiesioginis darbuotojo nesveikos (pažeistos) odos sąlytis su kliento krauju, taip pat sužeidimas aštriais instrumentais, užterštais kito asmens (kliento) krauju. Darbuotojui susižeidus aštriu procedūrai naudotu instrumentu, užterštu kliento krauju, galimas tiesioginis per kraują plintančių užkrečiamųjų ligų, pavyzdžiui, B ir C virusinių hepatitų, ŽIV ir kitų sukėlėjų perdavimas. Pagrindinius grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimus nustato Lietuvos higienos norma HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“. Pagrindinės infekcijų kontrolės priemonės grožio salonuose yra: darbuotojų rankų higiena, tinkamas kliento odos paruošimas invazinėms procedūroms (papuošalų vėrimui, tatuiruotei), naudojamų instrumentų, įrankių ir aplinkos higiena, tinkamas aštrių instrumentų tvarkymas. Darbuotojų rankų higiena yra vienas svarbiausių infekcijos profilaktikos priemonių. Asmenys, teikdami grožio paslaugas, neturi mūvėti žiedų ir kitų rankų papuošalų. Rankų nagai turi būti trumpi ir švarūs. Asmenys, teikiantys grožio paslaugas, privalo plauti rankas prieš pradėdami ir baigę teikti grožio paslaugą, prieš užsimaudami ir nusimovę pirštines. Rankos turi būti plaunamos skystu muilu, nuplaunamos tekančiu vandeniu ir nusausinamos vienkartiniu rankšluosčiu. Rankas būtina dezinfekuoti prieš teikiant A kategorijos paslaugas, dirbant steriliais instrumentais, kurie naudojami invazinėms procedūroms. Rankos, užterštos paslaugos vartotojo krauju ar kitais kūno skysčiais, dezinfekuojamos odos dezinfekcijai skirta priemone ir plaunamos tekančiu vandeniu ir skystu muilu. Darbuotojai, atliekantys invazines procedūras (tatuiruotė, papuošalų vėrimas) turi dėvėti apsauginius drabužius ir vienkartines pirštines Didelė infekcijų perdavimo rizika per instrumentus, nes jie dėl sąlyčio su kliento krauju, užterštais aplinkos daiktais, teikiančių paslaugas darbuotojų rankomis procedūros metu užsiteršia mikroorganizmais. Instrumentai pagal infekcijos riziką dėl jų naudojimo yra skiriami į tris kategorijas:

  1. Ypač pavojingus . Ypač pavojingiems instrumentams priskiriami aštrūs instrumentai, kuriais atliekamos invazinės procedūros, pavyzdžiui, tatuiravimas, papuošalų vėrimas arba atliekamos procedūros, kurių metu galimi sužeidimai, pavyzdžiui, skutant plaukus, įsidūrimai adata ir kt.
  2.  Pavojingus. Pavojingiems instrumentams priskiriami instrumentai, kurie liečiasi su gleivine, pažeista oda, pavyzdžiui, manikiūro, pedikiūro instrumentai.
  3. Nepavojingus. Nepavojingiems instrumentams priskiriami instrumentai, kurie nesiliečia su klientu arba liečiasi tik su sveika oda, pavyzdžiui, plaukų šukavimui naudojami instrumentai, plaukų kirpimo žirklės. Tinkamiausi yra vienkartiniai instrumentai, kurie naudojami tik vienam klientui.

A kategorijos paslaugoms teikti turi būti naudojami sterilūs vienkartiniai instrumentai arba išvalyti, dezinfekuoti ir sterilizuoti daugkartiniai instrumentai.

Daugkartiniai instrumentai valomi, dezinfekuojami rankomis ir/arba ultragarsiniame valytuve ir sterilizuojami karšto oro arba garo sterilizatoriuje pagal instrumento ir sterilizatoriaus gamintojų rekomendacijas B kategorijos paslaugoms teikti naudojami vienkartiniai instrumentai arba išvalyti ir dezinfekuoti daugkartiniai instrumentai. Darbuotojui susižeidus aštriu procedūrai naudotu instrumentu, užterštu kliento krauju, galimas tiesioginis per kraują plintančių užkrečiamųjų ligų ir kitų sukėlėjų perdavimas. Tvarkant instrumentus reikia naudoti apsaugines dūriams atsparias pirštines. Panaudoti aštrūs vienkartiniai instrumentai ir kiti suteršti krauju ar kitais kūno skysčiais daiktai (vienkartinės pirštinės, vatos, marlės gabalėliai ir kt.) surenkami į specialias nedūžtančias, nepraduriamas , sandariai uždaromas talpas , nukenksminami ir šalinami. Asmenys, teikiantys grožio paslaugas, savo rankų odos įbrėžimus, įpjovimus ar žaizdeles privalo užklijuoti neperšlampamais pleistrais ir, esant reikalui, mūvėti pirštines. Sužeista asmens, teikiančio grožio paslaugas, oda (įsidūrus, įsipjovus) plaunama tekančiu vandeniu ir skystu muilu bei dezinfekuojama odos dezinfekcijai skirta priemone.

Parengta pagal www.ulac.lt informaciją.