Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija – tai priemonės, skirtos apsaugoti jaunimą, vaikus nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo. Tėvai šiuo atžvilgiu turėtų žinoti tai, kad norint „apsaugoti“ vaiką nuo žalingų įpročių – tai nereiškia auginti vaiką šiltnamio sąlygomis ir izoliuoti jį nuo realaus gyvenimo, kurio neatsiejama dalis – psichoaktyviosios medžiagos ir jų vartojimas. Tėvų, siekiančių  prevencijos pagrindinis uždavinys yra supažindinti vaikus su socialinėmis ir pažintinėmis strategijomis, kurios padėtų vaikams patiems išvengti ar atsisakyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo.

KELETĄ SVARBIŲ PATARIMŲ KALBANTIS SU VAIKAIS APIE PSICHOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS

 1. Atsisakykite klaidingo mąstymo, kad vaikas bus apsaugotas nuo problemų, susijusių su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, jei apie tai neturės jokios informacijos. Psichologų teigimu tėvai turėtų mokyti vaikus kaip patys savarankiškai galėtų išspręsti ar išvengti situacijų, atsidūrus probleminėse situacijose, užuot bandžius juos apsaugoti nuo įvairių problemų.
 2. Būkite atviri ir nuoširdūs kalbėdami su vaikais apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo problemas ir pasekmes, nesmerkite vaiko, jei jis klausia to, kas jam įdomu. Vaikams svarbi jūsų nuomonė. Pasitaikius palankiai situacijai jūs pirmas galite pradėti diskusiją apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo žalą. Taigi, norėdami įgyti vaiko pasitikėjimą, gerbkite jį patį ir jo jausmus, domėkitės jo problemomis, svajonėmis, pomėgiais ir interesais. Dėmesys ir laikas, praleistas kartu – tai puiki investicija į gerų tarpusavio santykių puoselėjimą. Labai svarbu ugdyti vaikų pasitikėjimą savimi, pvz., pastebėjus, kad vaikui kas nors itin sekasi (pvz., darbas kompiuteriu, šokiai, konstravimas), pagirkite jį, paskatinkite, pasidomėkite jo pasiekimais. Vaikas turi žinoti ir jausti, kad ir kas atsitiktų, kad ir kaip jis pasielgtų, tėvai jo neatstums. Visa tai padės įgyti vaiko pasitikėjimą, jis drąsiai išsakys savo problemas ir tėvai laiku galės jam padėti.
 3. Jei vaikas nori konkrečiau sužinoti apie psichoaktyviąsias medžiagas bei jų poveikį, turite jam pateikti žinių ir sykiu formuoti neigiamas nuostatas į minėtų medžiagų vartojimą. Nereikėtų vaiko gąsdinti akcentuojant ilgalaikes neigiamas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo pasekmes – sveikatos sutrikimus ar mirtį.
  1. Rodykite vaikams visur ir visada gerą pavyzdį, nepriklausomai nuo jus ištikusių situacijų ar problemų, nes vaikai jus stebi visur ir visada, atkartodami jūsų elgesį – taip perimdami jūsų, kaip tėvų elgesio modelį (gyvenimo būdą, tam tikrus situacijų sprendimų būdus). Todėl pagalvokite, kaip dažnai jūsų namuose vaikų akivaizdoje yra vartojamas alkoholis ar kitos psichiką veikiančios medžiagos.
  2. Domėkitės, kur ir su kuo jūsų vaikai leidžia laisvalaikį, susipažinkite su jų draugais ir jų tėvais. Tačiau neperlenkite lazdos – užuot griežtai nusprendę, su kuo vaikas gali bendrauti, o su kuo ne, skirkite laiko pokalbiui apie tai, kas yra geras draugas. Skatinkite savo vaiką turiningai praleisti laisvalaikį. Jei jis nukreips visą energiją mėgstamiems pomėgiams, pvz., sportui, muzikai ar dailei, tuomet turės mažiau paskatų domėtis žalingais įpročiais. Suraskite galimybių ir patys dažniau pabūkite su vaikais.
  3. Padėkite vaikams įsisąmoninti moralines bei dvasines vertybes. Tai svarbu ugdant tvirtą, sąmoningą asmenybę, gebančią pasipriešinti ne tik psichoaktyviųjų medžiagų vartojimui, bet ir kitoms blogybėms.
   1. Paaiškinkite vaikams, kad labai dažnai per greitai pasiduodame spaudimui ir sutinkame daryti tai, ko mūsų prašo, bijodami pasmerkimo ir aplinkinių nepasitenkinimo, manydami, kad kam nors nusileisdami būsime „geručiais“.
   2. Aptarkite kartu su vaiku, kokios pasekmės gali nutikti, padarius kažką pavojingo ar netinkamo (pvz. pavartojus tam tikros rūšies narkotikų) drauge padiskutuokite ir aptarkite, kokiais būdais galima būtų apginti savo nuomonę, nepasiduodant neigiamam bendraamžių spaudimui, jei nenori elgtis taip, kaip siūlo draugai.
    1. Sukurkite su vaikais „atsisakymo strategiją“, labiausiai tinkančią tipiškoms situacijoms, kai siūloma vartoti psichoaktyviąsias medžiagas.Svarbu kartu su vaikais aptarti ir nustatyti šeimoje galiojančias taisykles (koks elgesys yra tinkamas ir koks ne, ką tėvai leidžia daryti, o kam nepritaria). Svarbu, kad aptartos taisyklės neprieštarautų pačių tėvų elgesiui, t. y. tėvai negali elgtis vienaip, o iš vaiko reikalauti kitaip. Tėvai gali pasiūlyti vaikams patiems sugalvoti taisykles, kurių jie turi laikytis. Tik esant aiškioms leistino elgesio riboms, vaikai suvoks, kad jas peržengęs gali tikėtis tam tikros tėvų reakcijos.                                                                                                              Įvairūs būdai atsisakyti narkotikų, tabako ar alkoholio vartojimo:
  4. *Paprasčiausias „NE“. Sulaukę pasiūlymo vartoti psichoaktyviąsias medžiagas nesureikšminkite šio pasiūlymo ir mandagiai atsisakykite.  „Ačiū, bet ne“.

   *Pasakykite, kaip yra iš tiesų. Būkite savimi ir savais žodžiais pasakykite, kad nevartojate. „Ačiū, bet aš nerūkau/negeriu/nevartoju narkotikų“.

   *Pasiteisinkite. Žmonės juk nuolatos teisinasi ir čia nieko baisaus. „Turiu susitikti su draugu“ „Mane išmes iš krepšinio komandos“.

   *Pakeiskite temą. Taip gali išblaškyti žmogų, kuris jums siūlė. „Ačiū, bet nenoriu. Klausyk, ar matei kaip keistai šiandien apsirengusi Sara?“

   *Praeikite arba pasitraukite iš situacijos. Vakarėliuose trumpai pabendravus neretai nutolstama, einama pabendrauti su kitais arba išvis pasišalinama dėl kokių nors reikalų. Pasakykite „ne“ ir nueikite prie kitos grupelės.

   *Atidėliokite. Atidėliojimas veikia, kai spaudimas išbandyti psichoaktyviąsias medžiagas didėja. Bet tai tikrai nereiškia, kad iš tiesų pabandysite siūlomas medžiagas. „Ne, gal vėliau“. *„Sugedusi plokštelė“. Pateikite vieną priežastį, kodėl nenorite vartoti ir ją kartokite. Tik svarbu neįsitraukti į ginčą.

   *Diskusija su narkotikus siūlančiu asmeniu šiuo atveju nepadės. „Ačiū, bet ne. Man nuo jų bloga“. Pakartokite tai, jei jus toliau spaudžia.

  Naujausią informaciją apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą ir žalą vaikų sveikatai bei patarimus galima rasti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainės www.ntakd.lt rubrikoje „Prevencija“ ir visuomenei skirtoje interneto svetainėje http://visuomene.ntakd.lt/