Klimato kaitos savaitė yra renginys, skirtas skatinti visuomenės sąmoningumą ir veiksmus siekiant mažinti klimato kaitą. Ji organizuojama kasmet ir vyksta daugelyje pasaulio šalių.

Šią savaitę įvairiais būdais skatinama žmonių dalyvauti įvairiose veiklose, susijusiose su klimato kaita. Klimato kaita yra didelė problema šiandieniniame pasaulyje ir tokių renginių organizavimas padeda šviesti visuomenę apie šią problemą, jos priežastis ir poveikį bei skatina visus prisidėti prie tvarios ir energiją taupančios aplinkos kūrimo. Ši savaitė yra puiki galimybė informuotis, dalyvauti ir suvokti, kaip svarbu rūpintis klimato kaitos mažinimu.

Klimato kaitos savaitės paminėjimas ugdymo įstaigose yra labai svarbus būdas skatinti mokytojus, mokinius ir jų tėvus bei globėjus domėtis šiuo aktualiu visuotinės reikšmės reiškiniu. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai, šią savaitę dirbdami kartu su ugdymo įstaigų specialistais vykdo į ugdymo procesą integruotas veiklas:

  • Ekologiškų priemonių ir elgesio propagavimas. Siekiama skatinti mokinius naudoti perdirbtas ir draugiškas aplinkai priemones, tokius kaip daiktų pakartotinio naudojimo įrankiai, ekologiškas valgiaraštis ir pan. Taip pat organizuojamos diskusijos ir pamokos apie maisto švaistymą, maisto rinkodarą.
  • Švietimas apie klimato kaitą. Kartu su ugdytiniais atliekami įvairūs projektiniai darbai, kurie išsamiai paaiškina klimato kaitą ir jos iššūkius.
  • Dėmesio skyrimas taršai. Savaitės metu atliekami eksperimentai, kuriuose tyrinėjamos taršos pasekmės. Vaikai skatinami svarstyti apie savo įpročius, tokius kaip automobilių važiavimas, ir kaip jie gali prisidėti prie mažesnės taršos.
  • Lauko veiklos. Organizuojamos įvairios lauko veiklos, kurios padeda darželinukams pajusti aplinką ir jos svarbą: organizuojami gamtos pažinimo žygiai, kurių metu mokiniai atlieka užduotis ir ištyrinėja vietovę.

Svarbu suprasti, kad klimato kaitos savaitės minėjimas nėra tik vienadienė šventė, bet turi palikti ilgalaikį poveikį mokinių ir mokytojų sąmonėje. Taigi, svarbu, kad vaikai išlaikytų nuolatinį dėmesį klimato kaitos klausimams ir skatintų mokinius tapti aplinkai draugiškesniais ir atsakingesniais.